Номер 31 (1520), 1.10.2020

Особливостi обчислення пенсiï вiйськовослужбовцям

Важливим та цiкавим є питання обчислення пенсiй вiйськовослужбовцям, якi мають право на призначення пенсiï та отримують пенсiю за нормами Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", тому вважаємо за необхiдне дати роз'яснення на цю тему.

Вiдповiдно до вимог ст. 40 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi — Закон) для обчислення пенсiï враховується заробiтна плата (дохiд) за перiод страхового стажу до 1 липня 2000 року на пiдставi документiв про нараховану заробiтну плату (дохiд), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови пiдтвердження довiдки про заробiтну плату первинними документами, а за перiод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року — за даними, що мiстяться в системi персонiфiкованого облiку.

У разi якщо за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрi застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування вiдсутнi вiдомостi, необхiднi для призначення пенсiï вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строковоï вiйськовоï служби), полiцейським, особам рядового i начальницького складу, заробiтна плата (дохiд) обчислюється на пiдставi довiдки про нарахованi суми грошового забезпечення та сплаченi страховi внески.

Пунктом 3 Роздiлу XV Прикiнцевих положень Закону протягом п’яти рокiв з дня набрання чинностi Законом Украïни "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украïни щодо пiдвищення пенсiй" вiйськовими частинами та органами, якi виплачують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства, до Пенсiйного фонду подаються, у разi ïх вiдсутностi, персонiфiкованi вiдомостi про грошове забезпечення та сплату страхових внескiв за перiод з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхiднi для призначення пенсiï вiйськовослужбовцям (крiм вiйськовослужбовцiв строковоï вiйськовоï служби), особам рядового i начальницького складу, полiцейським, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв Украïни.

На пiдставi вищевикладеного рекомендуємо вiйськовослужбовцям, якi проходили службу в перiод з 01.07.2000 по 31.12.2016 та яким призначено пенсiю за вiком до 01.10.2017, звертатись до сервiсних центрiв Пенсiйного фонду Украïни iз заявами про перерахунок пенсiï з урахуванням вiйськовоï служби, а вiдповiдно i заробiтноï плати, набутих до ïï призначення.

До заяви необхiдно долучати довiдку про перiод проходження вiйськовоï служби та довiдку про нарахованi суми грошового забезпечення iз сумами сплачених страхових внескiв.

Одночасно повiдомляємо, що такi заяви про перерахунок можливо подавати через особистий кабiнет на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду Украïни, за умови наявностi електронного цифрового пiдпису. При цьому особi, яка завертається за перерахунком, потрiбно зайти в меню "Щодо пенсiйного забезпечення", далi обрати вкладку "Заява на перерахунок пенсiï" та заповнити всi обов'язковi поля заяви. Крiм того, до заяви необхiдно долучити сканкопiï паспорта громадянина Украïни, документ про присвоєння реєстрацiйного номера облiковоï картки платника податкiв та вищезазначенi довiдки.

Наталiя ВЄЧКАНОВА, заступник начальника Головного управлiння — начальник управлiння обслуговування громадян.