Номер 30 (1374), 18.08.2017

РЕКЛАМА

Ключовi енергетичнi
потужностi Украïни

Енергонезалежнiсть - це розумне споживання енергiï кожним з нас.

Винахiдлива трiйця козакiв з легендарного мультфiльму "Як козаки..." знаε про це напевне. Отже, споживаε енергоресурси рацiонально та ефективно, щоб зростала енергетична потужнiсть краïни в цiлому.


Як ми вже писали, у 2017 роцi славетна трiйця козакiв з легендарного мультфiльму "Як козаки..." Грай, Око та Тур випробують на собi всi змiни, якi запроваджуються в енергетицi.

Серiя iнфографiк "Як козаки енергонезалежнiсть розвивали" - частина комунiкацiйноï кампанiï проекту "Програма комунiкацiï реформ в Украïнi", покликаноï привернути увагу широкоï громадськостi до змiн у секторi енергетики.