Номер 14 (1503), 4.06.2020

Алiменти на дитину: розмiр, види та порядок стягнення

Пiд час дистанцiйноï роботи одним iз основних питань, з яким звертаються клiєнти до фахiвцiв системи безоплатноï правовоï допомоги, — це стягнення алiментiв на утримання дитини.

Алiменти — це обов’язок утримання у визначених законом випадках одним членом сiм’ï iншого.

Обов’язок по сплатi алiментiв триває до повнолiття дитини (ст. 180 Сiмейного кодексу Украïни), однак iснують iншi види алiментiв, зокрема:

— алiменти на дитину, яка продовжує вчитися з 18 до 23 рокiв (алiменти пiсля 18 рокiв), згiдно зi ст. 199 Сiмейного кодексу Украïни (далi СК);

— алiменти на дитину з iнвалiднiстю — до зняття iнвалiдностi або довiчно; згiдно зi ст. 198 Сiмейного кодексу Украïни;

— забезпечення додаткових витрат на дитину, якi пов’язанi з особливими подiями. Витрати на розвиток здiбностей дитини (музика, танцi, образотворче мистецтво, спорт) або лiкування хвороб, калiцтв дитини, згiдно зi ст. 185 Сiмейного кодексу Украïни;

Алiменти можуть сплачуватись в добровiльному порядку чи в судовому. Розглянемо саме стягнення алiментiв в судовому порядку.

Хто має право на стягнення алiментiв?

Таке право має той з батькiв, з яким проживає дитина. Також таке право має опiкун дитини. З цього випливає, що особа має надати суду докази, що дитина проживає саме з нею.

Куди звертатись?

Позови про стягнення алiментiв можуть бути поданi за мiсцем реєстрацiï особи, яка подає позов чи заяву. Такими є районнi, районнi у мiстах суди (ст. 28 Цивiльного процесуального кодексу Украïни). Позивачi у таких справах звiльняються вiд сплати судового збору. (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону Украïни "Про судовий збiр").

Який розмiр стягнення алiментiв?

Розмiр алiментiв має бути достатнiм для гармонiйного розвитку дитини. При визначеннi розмiру алiментiв враховуються стан здоров’я, як платника алiментiв, так i дитини, наявнiсть iнших утриманцiв в платника алiментiв. Законодавець ввiв такi поняття як мiнiмальний гарантований та мiнiмальний рекомендований розмiр алiментiв. (ст. 182 Сiмейного кодексу). Обидва цi розмiри прив’язанi до прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку. Вiн закрiплюється в Законi Украïни "Про державний бюджет" на вiдповiдний рiк.

Вищевказанi величини роздiленi на двi категорiï:

1. Прожитковий мiнiмум для дитини вiком до 6 рокiв (станом на 01.05.2020 складає 1779 грн).

2. Прожитковий мiнiмум для дитини вiком вiд 6 до 18 рокiв (станом на 01.05.2020 складає 2218 грн).

Мiнiмальний гарантований розмiр алiментiв складає 50 % вiд прожиткового мiнiмуму дитини вiдповiдного вiку, тобто:

— для дiтей вiком до 6 рокiв889 грн.

— для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв1109 грн.

Тобто, це та сума в мiсяць на одну дитину, менше якоï алiменти стягнутi бути не можуть.

Мiнiмальний рекомендований розмiр алiментiв складає прожитковий мiнiмум для дитини вiдповiдного вiку. Цей розмiр може бути стягнуто лише у разу достатнього заробiтку платника алiментiв. Алiменти також можуть стягуватись в твердiй сумi, тобто призначається певна фiксована сума коштiв, яка буде стягуватись з платника алiментiв щомiсяця.

Якщо дiтей бiльше одного, то визначається загальна частка для стягнення алiментiв на всiх дiтей. Вона буде дiяти до моменту, поки найстарша дитина не досягне повнолiття.

Слiд також зазначити, що у випадку стягнення алiментiв в частцi вiд доходу платника законодавець надав можливiсть стягувати алiменти в спрощеному порядку в таких розмiрах:

1/4 на одну дитину

1/3 на двох дiтей

1/2 на трьох i бiльше дiтей.

Проте сума стягнення алiментiв не може бути бiльшою десяти прожиткових мiнiмумiв для дитини вiдповiдного вiку, що станом на 01.05.2020 року складає 17790 грн та 22180 грн вiдповiдно.

Яка вiдповiдальнiсть за несплату алiментiв?

Вiдповiдно до ст. 196 СК за несвоєчасну сплату алiментних виплат виникає вiдповiдальнiсть у виглядi пенi в розмiрi одного вiдсотка вiд несплаченоï суми за кожен день прострочення (з дня прострочення до дня ïх повного погашення або до дня прийняття судом рiшення про стягнення пенi), але не бiльше 100 вiдсоткiв заборгованостi.

Отримати юридичну консультацiю або роз’яснення з правових питань можна:

— за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

— у месенджерi Фейсбук-сторiнки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

— у публiчному чатi Телеграм-каналу "Безоплатна правова допомога" https://t.me/ualegalaidchat

— у приватному чатi системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

— у приватному чатi системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

— написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дiзнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/)