Номер 15 (1547), 17.06.2021

Кожен п’ятий опитаний пiдлiток знає про програму вiдновного правосуддя

Про те, що в Украïнi реалiзується пiлотний проєкт "Програма вiдновлення для неповнолiтнiх, якi є пiдозрюваними у вчиненнi кримiнального правопорушення", знають 18,2 % пiдлiткiв, якi взяли участь в опитуваннi, проведеному в травнi 2021 року молодiжним проєктом Дитячого фонду ООН (ЮНIСЕФ) в Украïнi U-Report у спiвпрацi з Координацiйним центром з надання правовоï допомоги. Усього було опитано понад 700 респондентiв з рiзних регiонiв Украïни вiком вiд 12 до 19 рокiв.

Програма вiдновлення для неповнолiтнiх, якi є пiдозрюваними у вчиненнi кримiнального правопорушення, реалiзується на базi системи безоплатноï правовоï допомоги з 2019 року. Спочатку — у пiлотних областях, а з квiтня 2020 року дiю проєкту поширено на всю територiю Украïни.

"Загалом, станом на 25 травня цього року програма пройшла успiшно у 147 випадках. Як свiдчить практика, саме успiшне проходження програми вiдновного правосуддя для неповнолiтнiх є реальною пiдставою для звiльнення ïх вiд вiдповiдальностi. 114 неповнолiтнiх за рiшенням суду звiльненi вiд кримiнальноï вiдповiдальностi, очiкується рiшення суду у 32 провадженнях", — повiдомив в. о. директора Координацiйного центру з надання правовоï допомоги Олександр Баранов.

Програма, яка побудована на вiдновних пiдходах у кримiнальних провадженнях, насамперед має на метi:

— забезпечити вiдшкодування заподiяноï шкоди потерпiлiй сторонi;

— вiдновити психологiчно-емоцiйний стан потерпiлоï сторони та неповнолiтнього, який є пiдозрюваним у вчиненнi кримiнального правопорушення;

— забезпечити максимально раннє виведення неповнолiтнiх iз кримiнального процесу з обов’язковим ужиттям узгоджених заходiв для ïх ресоцiалiзацiï;

— запобiгти повторним кримiнальним правопорушенням.

На запитання "Чи пiдтримуєте ви основну iдею програми?" 19,4 % опитаних пiдлiткiв вiдповiли: "Так, за будь-яких обставин". Понад 38 % респондентiв зазначили: "Так, але за умови щирого каяття та виховних заходiв". А ось близько 40 % пiдлiткiв, якi взяли участь в опитуваннi, пiдтримують iдею вiдновного правосуддя "у разi, якщо до правопорушення пiдштовхнули складнi життєвi обставини або воно вчинене з необережностi чи без умислу". I лише 2 % опитаних висловилися категорично: "За жодних обставин не пiдтримують".

Програма вiдновлення для неповнолiтнiх, якi є пiдозрюваними у вчиненнi кримiнального правопорушення, застосовується за таких умов:

— є потерпiла сторона — фiзична особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано моральноï, фiзичноï або майновоï шкоди, а також юридична особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано майновоï шкоди;

— неповнолiтнiй вперше вчинив кримiнальний проступок або нетяжкий злочин;

— неповнолiтнiй визнав факт вчинення кримiнального правопорушення;

— потерпiлий i неповнолiтнiй погодилися на участь у Програмi.

"Бiльшiсть пiдлiткiв готовi йти на примирення: 64,9 % опитаних згоднi примиритися з неповнолiтнiм, який вчинив кримiнальний проступок або нетяжкий злочин, щиро розкаявся та вiдшкодував збитки. Опитування показало досить високу правову грамотнiсть пiдлiткiв — 93,2 % респондентiв знають, з якого вiку настає кримiнальна вiдповiдальнiсть на скоєння правопорушень", — зазначила координаторка аналiтичного вiддiлу U-Report Ukraine Євгенiя Нестеренко.

Бiльше про Програму вiдновного правосуддя для неповнолiтнiх можна прочитати за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/novyny/vidnovne-pravosuddya-dlya-nepovnolitnih-yak-tse-pratsyuye/

Регiональний центр з надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги в Одеськiй областi:

вул. Льва Толстого, 6, м. Одеса, 65023. Контактний телефон: (048) 726-22-23. Єдиний телефонний номер системи безоплатноï правовоï допомоги: 0-800-213103. Електроннi адреси: office.odesa.legalaid@gmail.com, office.odesa@legalaid.od.ua.