Номер 40 (1529), 3.12.2020

Здiйснюєте пiдприємницьку дiяльнiсть не за мiсцем своєï реєстрацiï?

Подайте податковий розрахунок до контролюючого органу за мiсцем свого розташування

Головне управлiння ДПС в Одеськiй областi нагадує, що вiдповiдно до п. 177.7 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу Украïни (далi — ПКУ) фiзична особа — пiдприємець вважається податковим агентом працiвника — фiзичноï особи, яка перебуває з нею у трудових, цивiльно-правових вiдносинах, або будь-якоï iншоï фiзичноï особи щодо будь-яких оподатковуваних доходiв, нарахованих (виплачених) на користь такоï особи.

Так, згiдно з пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, якi вiдповiдно до ПКУ мають статус податкових агентiв, зобов’язанi подавати у строки, встановленi ПКУ для податкового кварталу, якщо iнше не визначено нормами ПКУ, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за мiсцем свого розташування.

Вiдповiдно до п. 51.1 ст. 51 ПКУ передбачено, що податковий агент зобов’язаний подавати у строки, встановленi ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв, а також сум нарахованого та утриманого з них податку контролюючому органу за мiсцем свого облiку.

Головне управлiння ДПС в Одеськiй областi.