Номер 44 (1437), 7.12.2018

Дiяльнiсть великого бiзнесу Одещини
за десять мiсяцiв 2018 року
принесла до мiсцевого бюджету
понад 1 млрд грн

За десять мiсяцiв 2018 року великi платники податкiв Одещини, якi перебувають на облiку в Одеському управлiннi Офiсу великих платникiв податкiв ДФС, спрямували до мiсцевоï скарбницi 1,1 млрд грн податкових платежiв. Це на 38,8 % бiльше, нiж за вiдповiдний перiод 2017 року.

Основна складова доходiв мiсцевого бюджету - податок на доходи фiзичних осiб, сплата якого з початку року склала 769,7 млн грн, або 70 % загальноï суми надходжень. У порiвняннi з аналогiчним перiодом 2017 року сплата цього податку зросла на 33 %.

Вiд землевласникiв та землекористувачiв Одещини надiйшло 96 млн грн плати за землю. Вiд виробникiв та реалiзаторiв пiдакцизноï продукцiï надiйшло 81,6 млн грн акцизного податку.

Крiм цього, великi пiдприεмства пiвденноï Пальмiри сплатили 99 млн грн податку на прибуток пiдприεмств, 18,2 млн грн податку на нерухоме майно, 6,1 млн грн плати за лiцензiï та 3,2 млн грн екологiчного податку.

"Ми вдячнi великим платникам податкiв, якi чесно виконують свiй конституцiйний обов`язок, своεчасно сплачуючи кошти до бюджету. Саме завдяки ïх сумлiнностi ми маεмо можливiсть стабiльно наповнювати державну та мiсцеву скарбницi, забезпечувати коштами зобов`язання держави щодо пенсiйних та iнших соцiальних виплат", - вiдзначила начальник Одеського управлiння Офiсу ВПП ДФС Вiкторiя Талпа.