Номер 25 (1514), 20.08.2020

Актуальне питання з пенсiйного забезпечення

Зарахування до стажу перiодiв отримання допомоги по безробiттю

Вiдповiдно до ст. 56 Закону № 1788 до стажу зараховується перiод одержання допомоги по безробiттю.

Страховий стаж за перiоди до 1 сiчня 2004 року обчислюється на пiдставi документiв та в порядку, визначеному Законом № 1788.

Перiод одержання допомоги по безробiттю пiдтверджується до 1 сiчня 2010 року на пiдставi записiв у трудовiй книжцi, а починаючи з 1 сiчня 2010 року — довiдкою з бази даних реєстру застрахованих осiб за iнформацiєю вiддiлу персонiфiкованого облiку.

Про це зазначено в п. 2.1 Порядку подання та оформлення документiв для призначення (перерахунку) пенсiй вiдповiдно до Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", затвердженого постановою правлiння Пенсiйного фонду Украïни вiд 25.11.2005 року № 22-1.

Приморський вiддiл обслуговування громадян ПФУ в Одеськiй областi.