Номер 28 (1560), 23.09.2021

Щодо проведення перерахунку пенсiï за вислугу рокiв

Пенсiю за вислугу рокiв призначають вiдповiдно до Закону Украïни "Про пенсiйне забезпечення".

Якщо пiсля призначення пенсiï за вислугу рокiв особа продовжує працювати на посадах, що не дають права на пенсiю за вислугу рокiв (не за фахом), то зарахувати цей стаж, тобто здiйснити перерахунок пенсiï, можливо лише пiсля досягнення загальновстановленого пенсiйного вiку.

Згiдно зi статтею 26 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" №1058, призначення пенсiï за вiком настає пiсля досягнення 60 рокiв i при наявностi страхового стажу не менше 28 рокiв (для 2021 року).

При цьому перейти з одного виду пенсiï на iнший можливо з дня подачi заяви.

При переведеннi з одного виду пенсiï на iнший застосовується показник середньоï заробiтноï плати (доходу), який враховувався пiд час призначення пенсiï за вислугу рокiв, збiльшений на коефiцiєнти пiдвищення показника (1,17, 1,11 та 1,11).

Додатково повiдомляємо, що проведення перерахунку пенсiï з пенсiï за вислугу рокiв на пенсiю за вiком не є обов’язковим.

Наприклад, якщо жiнка отримує пенсiю за вислугу рокiв, має 38 рокiв стажу i продовжує працювати, але ще не має 60 рокiв, неможливо провести перерахунок пенсiï з доданням стажу чи переведенням на iнший вид пенсiï.

Пiдсумовуючи вищевказане, зазначимо, в 2021 роцi для здiйснення переходу з пенсiï за вислугу рокiв на пенсiю за вiком, необхiдно досягти 60 рiчного вiку та мати 28 рокiв, при цьому буде додано до стажу вiдпрацьованi роки, що не увiйшли при призначеннi пенсiï.

Вiддiл обслуговування громадян № 14 (сервiсний центр) управлiння обслуговування громадян ГУ ПФУ в Одеськiй областi.