Номер 25 (1514), 20.08.2020

Актуальна iнформацiя для працюючих пенсiонерiв або тих, хто вирiшив працевлаштуватись:

— розмiр пенсiï кожного пенсiонера визначається iндивiдуально з урахуванням набутого ним страхового стажу та заробiтноï плати, з якоï сплачено внески;

— законом передбачено, що пенсiï виплачуються без врахування одержуваноï заробiтноï плати, крiм випадкiв, передбачених законом;

— для уникнення непорозумiнь щодо розмiрiв пенсiй та згiдно Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" переконливо рекомендується кожному пенсiонеру повiдомляти органи Пенсiйного фонду щодо свого працевлаштування (про що зазначено в пам’ятцi, яку вiн пiдписує при призначеннi пенсiï);

— розмiр призначеноï пенсiï переглядається (перераховується):

1) кожнi два роки пенсiонерам, якi працювали пiсля призначення пенсiï при особистому зверненнi чи щороку з 1 квiтня без додаткового звернення, якщо на 1 березня, року перерахунку, набули на нього право (проводиться з урахуванням набутого пiсля призначення пенсiï страхового стажу або страхового стажу та заробiтноï плати — обирається найвигiднiший варiант);

2) в зв’язку зi змiною прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, при цьому надбавки, доплати, пiдвищення та iншi виплати, встановленi законодавством, переглядаються (збiльшуються) при змiнi прожиткового мiнiмуму незалежно вiд факту роботи пенсiонера;

3) мiнiмальний розмiр пенсiï за вiком, доплата за понаднормовий стаж, якi можуть залежати вiд прожиткового мiнiмуму, перераховуються лише непрацюючим пенсiонерам;

4) крiм того, лише непрацюючим пенсiонерам встановлюється надбавка на непрацездатних членiв сiм’ï.

— за несвоєчасне повiдомлення чи неповiдомлення про працевлаштування пенсiонери штрафами органами Пенсiйного фонду Украïни не накладаються — пiсля встановлення факту роботи, його розмiр пенсiï визначається з урахуванням нових даних; повернути неналежнi пенсiонеру суми можливо добровiльно одноразово чи утримується переплата з пенсiï в розмiрi не бiльше 20 % мiсячноï пенсiï.

Приморський вiддiл обслуговування громадян ПФУ в Одеськiй областi.