Номер 01 (1490), 16.01.2020

Пенсiйне законодавство: роз'яснення спецiалiста

Особа народилася в червнi 1962 року, має 31 рiк страхового стажу, виховала трьох дiтей. У якому вiцi ця особа матиме право на пенсiю за вiком?

Вiдповiдно до абзацу першого статтi 26 Закону Украïни "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" по 31 грудня 2017 року особи мали право на призначення пенсiï за вiком пiсля досягнення вiку 60 рокiв та за наявностi страхового стажу не менш нiж 15 рокiв.

З початку 2018 року для осiб, якi досягли пенсiйного вiку 60 рокiв, страховий стаж становить 25 рокiв та поступово збiльшуватиметься на 1 рiк кожного року (до 2028 року, у якому страховий стаж повинен бути вже 35 рокiв).

Якщо особа досягне вiку 60 рокiв у 2022 роцi, на той час необхiдний страховий стаж для особи складе 29 рокiв. Таким чином, за наявностi 31 року страхового стажу, вищевказана особа набуває право на пенсiю за вiком пiсля досягнення 60 рокiв, тобто у 2022 роцi.

Треба зазначити, що чинне законодавство не передбачає зменшення пенсiйного вiку матерям, якi народили трьох дiтей.

Звертаємо вашу увагу, що за перiод до 01.01.2005 року час догляду непрацюючих матерiв за малолiтнiми дiтьми до досягнення кожною трирiчного вiку зараховують до страхового стажу на пiдставi записiв у трудовiй книжцi та свiдоцтв про народження дiтей.

З 01.01.2005 року до страхового стажу зараховують перiод отримання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або допомоги при народженнi дитини вже на пiдставi даних системи персонiфiкованого облiку.

Головне управлiння Пенсiйного фонду в Одеськiй областi.