Номер 20 (1509), 16.07.2020

799 адвокатiв долучилися до спiвпрацi iз системою БПД

Пiдбито пiдсумки ХII конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги у м. Киïвi та 24 областях. За результатами конкурсу 799 адвокатiв включенi до Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу. На сьогоднi у Реєстрi загалом 7553 адвокати.


Конкурс проходив вiдповiдно до наказу Мiнiстерства юстицiï Украïни вiд 17.01.2020 № 128/7 "Про проведення конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги" з 20 сiчня по 23 червня 2018 року.

Це вже 12-й конкурс, проведений у межах залучення адвокатiв до надання БВПД, починаючи iз 2012 року.

Нагадаємо, Порядок i умови проведення конкурсу адвокатiв, якi залучаються для надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги, визначенi постановою Уряду. Вiдповiдно до Порядку конкурс проходив у два етапи, а обов’язковою умовою участi адвокатiв у конкурсi стало проходження дистанцiйного курсу "Вступ до системи надання безоплатноï правовоï допомоги".

Для участi у конкурсi зареєструвалися 1009 адвокатiв, документи яких вiдповiдають встановленим вимогам. Дистанцiйний курс успiшно пройшли 916 адвокатiв, оцiнка за результатами його проходження формується автоматично.

Перший етап конкурсу пройшов без персональноï участi адвокатiв. Конкурснi комiсiï розглянули документи адвокатiв та оцiнили за критерiями стажу адвокатськоï дiяльностi, наявностi або вiдсутностi застосування до них дисциплiнарних стягнень, а також результати проходження дистанцiйного курсу.

Наразi цей конкурс мав своï особливостi, зумовленi встановленням карантину з метою запобiгання поширенню гостроï респiраторноï хвороби COVID-19. На початку березня конкурс був призупинений наказом Мiнiстерства юстицiï вiд 17.03.2020 № 661/7 i вiдновлений у червнi наказом Мiнiстерства юстицiï вiд 01.06.2020 № 1818/5.

Другий етап конкурсу проходив з 9-го по 12 червня iз дотриманням карантинних обмежень. Вiн передбачав iндивiдуальнi спiвбесiди адвокатiв з конкурсною комiсiєю. Ключовим при оцiнюваннi готовностi адвокатiв до надання безоплатноï правовоï допомоги стала ïх мотивацiя, а також емоцiйна врiвноваженiсть, комунiкабельнiсть та вмiння представити приклади надання правовоï допомоги.

За пiдсумками проходження дистанцiйного курсу, iндивiдуальних спiвбесiд iз конкурсними комiсiями в регiонах та з урахуванням наданих оригiналiв документiв 799 адвокатiв включенi до Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу.

В Одеськiй областi зареєструвались для участi у конкурсi 72 адвокати, документи яких вiдповiдають встановленим вимогам. З них 65 — проходили дистанцiйний курс, 59 — проходили iндивiдуальнi спiвбесiди з конкурсними комiсiями та внесенi в Реєстр адвокатiв, якi надають БВПД.

ДОВIДКОВО. Безоплатна правова допомога — правова допомога, яка гарантується державою та повнiстю або частково надається за рахунок коштiв Державного бюджету, мiсцевих бюджетiв та iнших джерел. Закон Украïни "Про безоплатну правову допомогу" визначає порядок надання безоплатноï первинноï правовоï допомоги та безоплатноï вторинноï правовоï допомоги.

Регiональний центр з надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги в Одеськiй областi:

вул. Льва Толстого, 6, м. Одеса, 65023.

Контактний телефон: (048) 726-22-23.

Єдиний телефонний номер системи безоплатноï правовоï допомоги: 0-800-213103.

Електронна адреса: office.odesa.legalaid@gmail.com, office.odesa@legalaid.od.ua.