Номер 01 (1490), 16.01.2020

ГУ Держпродспоживслужби в Одеськiй областi iнформує

У 2019 роцi пiд час здiйснення фiтосанiтарних заходiв спецiалiстами вiддiлу карантину рослин Управлiння фiтосанiтарноï безпеки, контролю в сферi насiнництва та розсадництва ГУ Держпродспоживслужби в Одеськiй областi були виявленi наступнi види шкiдливих для здоров’я людини бур’янiв: мишiй сизий (setaria glauka L.), егiлопс цилiндричний (aegilops cylindrical Host), вiвсюг звичайний (avena fatua L.), амброзiя полинолиста (ambrosia artemisiifolia).

Мишiй та вiвсюг є звичними для нас мiсцевими видами. Амброзiя, що за останнi кiлька десятилiть заполонила усi можливi територiï, викликаючи алергiчнi реакцiï у населення, також перестала бути новим карантинним об’єктом. Чого не скажеш про егiлопс цилiндричний.

Ця рослина не характерна для нашоï краïни. Вiн з’явився в пiвденних регiонах Украïни в XX сторiччi, тому ще не встиг отримати народноï назви. Найбiльш поширений на степових землях i присутнiй на посiвах практично усiх культур. Його фiзiологiчна та бiохiмiчна близькiсть до рослин пшеницi створює аграрiям проблеми через неможливiсть контролювання розповсюдження егiлопсу в посiвах пшеницi. Присутнiсть у партiï зерна цього бур’яну не дозволяє використовувати ïï для посiву або реалiзувати як продовольчу. Вiдокремити зернiвки егiлопсу вiд пшеницi на зерноочисних машинах майже нереально. З цiєï причини бур’ян розширює свiй ареал, головним чином, подорожуючи разом з насiнням пшеницi.

Егiлопс цилiндричний при проростаннi навеснi до осенi формує життєздатне насiння. Є данi, що одна рослина здатна утворити близько 3000 насiнин. Вiн далекий родич пшеницi i, отже, поки немає гербiциду, який можна було б використовувати для вибiркового знищення цього бур’яну в пшеницi. Вiн важко контролюється, оскiльки дозрiває ранiше озимоï пшеницi, i насiння обсипається на землю.

Одним iз шляхiв убезпечення є якiсний фiтосанiтарний контроль. Для обмеження поширення егiлопсу на орних землях обов’язковим має бути: дотримання сiвозмiни, проведення глибокоï оранки грунту, активний контроль сходiв усiх видiв егiлопсу у посiвах сiльськогосподарських культур.

Дмитро ЗЛАТЄВ, провiдний спецiалiст вiддiлу карантину рослин управлiння фiтосанiтарноï безпеки, контролю в сферi насiнництва та розсадництва ГУ Держпродспоживслужби в Одеськiй областi.