Номер 22 (1511), 30.07.2020

Актуальне питання з пенсiйного забезпечення

Чому пiсля проведення iндексацiï пенсiï з травня 2020 не збiльшився розмiр пенсiï

Перерахунок пенсiï у зв’язку зi збiльшенням показника середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi, з якоï сплачено страховi внески, та який враховується для обчислення пенсiï, проводиться з урахуванням збiльшеного у попереднiх роках показника середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi.

Станом на 01.10.2017 середня заробiтна плата (2014–2016 рр.), яка враховувалась для обчислення пенсiï, становила 3764,40 грн.

В 2019 роцi було проведено перерахунок пенсiï iз збiльшенням показника середньоï заробiтноï плати на коефiцiєнт 1,17.

З 01.05.2020 було проведено перерахунок пенсiï iз збiльшенням показника середньоï заробiтноï плати на коефiцiєнт 1,11.

Вiдповiдно до ст. 40 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" при призначеннi пенсiï застосовується середня заробiтна плата (дохiд) в Украïнi за три календарнi роки, що передують року звернення за призначенням пенсiï:

— з 31.12.2017 р. — 4888,83 грн (2014–2016 роки);

— з 01.01.2018 р. — 5377,90 грн (2016–2017 роки);

— з 01.01.2019 р. — 6188,89 грн (2016–2018 роки);

— з 01.01.2020 р. — 7763,17 грн (2017–2019 роки).

Враховуючи зазначене, проведення перерахунку пенсiï у зв’язку зi збiльшенням показника середньоï заробiтноï плати з 01.05.2020 не у всiх випадках призводить до збiльшення розмiру пенсiï, так як це залежить вiд середньоï заробiтноï плати, яка вже застосована в розрахунку пенсiйноï виплати.

Розмiр пенсiй не збiльшився тим особам, яким пенсiю призначено пiсля 01.01.2018 року, оскiльки показник збiльшеноï при перерахунку з 01.05.2020 середньоï заробiтноï плати 3 764,40 (2014–2016 роки) х 1,17 х 1,11 менше за середню заробiтну плату, яка застосовувалась при призначеннi пенсiï.

Приморський вiддiл обслуговування громадян ПФУ в Одеськiй областi.