Номер 13 (1406), 20.04.2018

Сеанс телефонного зв`язку
"гаряча лiнiя" на тему:
"Надання адмiнiстративних послуг"

У примiщеннi ДПI у Малиновському районi м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй областi вiдбувся черговий сеанс телефонного зв'язку - гаряча лiнiя.

З платниками податкiв спiлкувалася завiдувач сектором органiзацiï роботи ЦОП та надання адмiнiстративних послуг управлiння обслуговування платникiв Петручек Тетяна Володимирiвна.

До уваги - найактуальнiшi питання, з якими звертались на гарячу лiнiю:

Протягом якого термiну проводиться добровiльна реεстрацiя платником ПДВ та надаεться витяг з реεстру?

Протягом трьох робочих днiв з дня, наступного за днем подання заяви за формою 1-ПДВ.

Витяг з реεстру надаεться не пiзнiше наступного дня з дня подання заяви за формою 1-ЗВР.

Яким чином можна отримати довiдку про пiдтвердження статусу податкового резидента Украïни?

На пiдставi письмового звернення до податкового органу за мiсцезнаходженням юридичноï особи або мiсцем проживання фiзичноï особи. Довiдка видаεться протягом 10 робочих днiв.

Як отримати статус неприбутковоï органiзацiï?

Шляхом подання заяви за формою 1 - РН з копiями установчих документiв неприбутковоï органiзацiï, крiм тих, що оприлюдненi на порталi електронних сервiсiв.

Чи можна отримати в органах фiскальноï служби iнформацiю про доходи iншоï фiзичноï особи?

Вiдповiдно до ст.11 Закону Украïни вiд 2 жовтня 1992 року № 2657 "Про iнформацiю", ст.10 Закону Украïни вiд 13.01.2011 року № 2939 "Про доступ до публiчноï iнформацiï" право доступу до iнформацiï про фiзичну особу маε лише та особа, якоï ця iнформацiя стосуεться.

Крiм цього, вiдповiдно до пп. 17.1.9 статтi 17 Податкового кодексу Украïни платник податкiв маε право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) вiдомостей про такого платника без його письмовоï згоди та вiдомостей, що становлять конфiденцiйну iнформацiю, державну, комерцiйну чи банкiвську таεмницю та стали вiдомi пiд час виконання посадовими особами службових обов`язкiв, крiм випадкiв, коли це прямо передбачено законами.

ДПI у Малиновському районi м. Одеси
ГУ ДФС в Одеськiй областi.