Номер 13 (1406), 20.04.2018

У одеситiв ε
три шляхи подання декларацiï
про майновий стан i доходи

Розпочався останнiй мiсяць кампанiï декларування доходiв, отриманих фiзичними особами упродовж 2017 року, а ви, через брак часу, ще не виконали свiй конституцiйний обов'язок? Тодi наша iнформацiя саме для вас.

Насамперед зауважимо, що податкова декларацiя про майновий стан i доходи подаεться платниками податкiв за мiсцем своεï податковоï адреси. Для цього у будь-якого одесита ε три способи ïï подання. Розглянемо кожен iз них.

Перший - це подання декларацiï особисто або уповноваженою на це особою, тобто з безпосереднiм вiдвiдуванням податковоï iнспекцiï за мiсцем своεï податковоï адреси.

Другий спосiб - декларацiю можна надiслати поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення. У такому разi ε певний нюанс, таке вiдправлення платник податку зобов'язаний здiйснити не пiзнiше нiж за п'ять днiв до закiнчення граничного строку подання податковоï декларацiï.

Третiй спосiб ε найсучаснiшим - це декларування засобами електронного зв'язку в електроннiй формi. Якщо вирiшите скористатись саме цим шляхом i подати декларацiю через " Електронний кабiнет платника податкiв ", що розташований на веб-порталi ДФС Украïни, в меню електронних сервiсiв, необхiдно врахувати вимоги законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису (ЕЦП).

Отож не барiться, задекларуйте своï доходи у будь-який зручний для вас спосiб. Кампанiя декларування доходiв, отриманих у 2017 роцi, триватиме до 1 травня поточного року. А громадяни, якi мають право на податкову знижку, можуть подавати декларацiю про доходи впродовж усього 2018 року.

ДПI у Малиновському районi м. Одеси
ГУ ДФС в Одеськiй областi.