Номер 23 (1416), 13.07.2018

ПЕНСIЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: РОЗ'ЯСНЕННЯ СПЕЦIАЛIСТА

Чи збiльшували пенсiï особам з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та особам з iнвалiднiстю з дитинства 2017 року?

На виконання Закону Украïни вiд 03.10.2017 № 2148 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украïни щодо пiдвищення пенсiй" (далi - Закон 2148) органами Пенсiйного фонду Украïни з 01.10.2017 здiйснено перерахунок пенсiй, призначених вiдповiдно до Закону Украïни "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", у тому числi особам з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та особам з iнвалiднiстю з дитинства iз застосуванням середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi, з якоï сплачено страховi внески, обчисленоï як середнiй показник за 2014-й, 2015-й та 2016 роки, що становить 3764,40 грн. Середнiй розмiр пенсiй по iнвалiдностi зрiс на 212,42 грн (з 1769,89 грн станом на липень до 1982,31 грн станом на жовтень), тобто на 12 %.

На виконання положень частини другоï роздiлу II Закону 2148 з 01.10.2017 пiд час перерахунку пенсiй, надбавок, пiдвищень, щомiсячноï державноï адресноï допомоги особам з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та особам з iнвалiднiстю з дитинства органи Пенсiйного фонду Украïни застосували розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, що втратили працездатнiсть, встановлений на 01.12.2017 Закону Украïни "Про державний бюджет Украïни на 2017 рiк" (1373 грн), збiльшений на 79 грн (1452,00 грн).

Зазначений розмiр прожиткового мiнiмуму застосовуεться, зокрема, пiд час призначення, перерахункiв пенсiй, визначення розмiрiв надбавок, пiдвищень, щомiсячноï державноï адресноï допомоги особам з iнвалiднiстю внаслiдок загального захворювання та особам з iнвалiднiстю з дитинства доти, доки не буде встановлено розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, що втратили працездатнiсть, який буде бiльший за розмiр, встановлений на 01.12.2017 та збiльшений на 79,00 грн.

Iз 01.12.2018 розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, становитиме 1497,00 грн, що буде пiдставою для перегляду виплат та ïх складових, якi базуються на прожитковому мiнiмумi.

Пiдготовлено юридичним управлiнням
головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни
в Одеськiй областi.