Номер 23 (1416), 13.07.2018

Перерахунок пенсiй з 1 липня 2018 року

Згiдно Закону Украïни "Про державний бюджет Украïни на 2018 рiк" з 01.07.2018 року прожитковий мiнiмум для осiб, якi втратили працездатнiсть, буде пiдвищено з 1373 грн. до 1435 грн.

В зв`язку з цим з 1 липня поточного року буде переглянута мiнiмальна та максимальна пенсiйнi виплати, якi становитимуть 1435 грн та 14350 грн, вiдповiдно.

Крiм того, буде перераховано надбавку до пенсiï особам, якi мають статус "Почесний донор Украïни" та "Почесний донор СРСР". Розмiр цiεï надбавки збiльшиться з 170 грн до 177,70 грн. Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рiвнi 10 % вiд прожиткового мiнiмуму на одну особу в розрахунку на мiсяць, який з 01.07.2018 р. складаε 1777 грн.

Т. ЛЮБКЕВИЧ,
заступник начальника Киïвського вiддiлу
обслуговування громадян Центрального об`εднаного управлiння
Пенсiйного фонду Украïни в м. Одесi.