Номер 25 (1418), 27.07.2018

Великий бiзнес пiвдня за 6 мiсяцiв
сплатив майже 616 млн грн податку на прибуток

Одеським управлiнням Офiсу великих платникв податкiв ДФС за шiсть мiсяцiв поточного року забезпечено надходження 615,7 млн грн податку на прибуток пiдприεмств, що на 213,4 млн грн, або в пiвтора рази бiльше минулорiчних надходжень. З них до Державного бюджету спрямовано 554,1 млн грн, а до мiсцевих бюджетiв - 61,6 млн грн.

У I кварталi 2018 р. податковi зобов`язання з податку на прибуток склали 420,6 млн грн. Завдяки плiднiй працi фахiвцiв Одеського управлiння Офiсу ВПП ДФС забезпечено зростання нарахувань на 18,6 млн грн до I кварталу 2017 року та на 107,3 млн грн до попереднього звiтного IV кварталу 2017 року. Також попереджено зростання збиткiв на загальну суму 168,0 млн грн.

За пiдсумками кампанiï декларування податку на прибуток за I квартал 2018 року:

- зменшено збиткiв по 25 платниках на загальну суму 2 млрд 52 млн грн, серед них найбiльше: ТОВ "Iнтертелеком" на 607,2 млн грн, ПАТ "ОПЗ" на 451,7 млн грн, ТОВ "Дельта-Вiлмар" на 315,0 млн грн.

- лiквiдовано збитки по ПАТ "Кiровоградобленерго" на 876,6 тис. грн.

Крiм цього, державнi унiтарнi пiдприεмства з початку року спрямували до Державного бюджету Украïни частину чистого прибутку (дивiдендiв) у розмiрi 275,0 млн грн.

Найвагомiший внесок по сплатi податку на прибуток забезпечили - ТОВ "Тедiс Украïна" (96,6 млн грн), ДП "КТО" (69,4 млн грн), ТОВ "Дунайська судноплавно-стивiдорна компанiя" (54,9 млн грн) та ПАТ "Одесаобленерго" (24,5 млн грн).

Начальник Одеського управлiння Офiсу ВПП ДФС Вiкторiя Талпа висловлюε свою вдячнiсть великим платникам податкiв за сумлiнне виконання своïх податкових зобов`язань перед державою.