Номер 23 (1416), 13.07.2018

Мобiльний сервiс
для платникiв
Малиновського району

Мобiльний центр обслуговування платникiв Головного управлiння ДФС в Одеськiй областi - постiйно дiючий робочий орган ГУ ДФС в Одеськiй областi, в якому здiйснюεться обслуговування платникiв податкiв пiдроздiлами територiальних органiв ДФС в Одеськiй областi, вiдповiдальними згiдно з функцiональними обов'язками за прийняття вхiдноï кореспонденцiï, надання адмiнiстративних послуг та консультацiй, прийняття звiтностi.

Послугами Мобiльного центру обслуговування платникiв вже скористалися пiдприεмцi та фiзичнi особи - вiдвiдувачi гiпермаркету "Фоззi". Пересувний центр iз надання адмiнiстративних послуг фiскальноï служби тодi вiдвiдало 10 пiдприεмцiв. Платники податкiв отримали уснi консультацiï з питань податкового законодавства та порядку отримання адмiнiстративних послуг, вичерпнi вiдповiдi на питання щодо застосування спрощеноï системи оподаткування, ознайомилися з сервiсами фiскальноï служби, можливостями мобiльного додатку Legal Work тощо.

На цей раз, згiдно затвердженого графiку (http://od.sfs.gov.ua/anonsi-ark/18032.html), пересувний Мобiльний центр обслуговування платникiв завiтав до гiпермаркету "Метро". Мобiльним центром скористувалися вiдвiдувачi гiпермаркету, якi здiйснюють оптовi закупки товарiв з метою подальшоï реалiзацiï у власних торговельних мережах та фiзичнi особи, у яких виникли питання щодо оподаткування доходiв, обчислення та сплати податку на нерухоме майно, земельного податку, працевлаштування, можливостi отримання IНН для дитини або поновлення втрачених документiв.

Вiдвiдувачi центру позитивно оцiнили впровадження такоï форми роботи фiскальноï служби з платниками податкiв.

До роботи Мобiльного центра залучено квалiфiкованi фахiвцi, якi чiтко дотримують установлених стандартiв надання адмiнiстративних послуг i вимоги щодо строкiв видачi документiв.

Нагадуεмо, що Центр обслуговування платникiв ДПI у Малиновському районi м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй областi розташовано за адресою: м. Одеса - 65098, вул. Стовпова,17, перший поверх.