Номер 27 (1371), 28.07.2017

ЦИФРИ I ФАКТИ.
1,5 МЛН УКРАÏНЦIВ
ОТРИМАЛИ СВОÏ "ДОСТУПНI ЛIКИ"

Аби "доступнi лiки" стали доступнiшими ще бiльшiй кiлькостi людей, профiльне медичне мiнiстерство встановило граничну оптово-вiдпускну цiну лiкiв по 21 мiжнароднiй непатентованiй назвi (дiючiй речовинi), якi вiдшкодовуються пацiεнтам.

Цiну розрахували, базуючись на показники 5 краïн-сусiдiв - Польщi, Словаччинi, Угорщинi, Чехiï та Латвiï. Для лiкарських засобiв, якi пiдлягають вiдшкодуванню, МОЗ встановило максимальну роздрiбну торговельну надбавку на продаж лiкiв на рiвнi 15 %. Всi цi кроки дозволили розпочати програму без критичних для бюджету втрат.

За 4 мiсяцi дiï програми - з квiтня по липень 2017 року - близько 1,5 млн громадян та понад 6 000 аптек взяли участь в урядовiй програмi. Це означаε, що в кожнiй третiй аптецi Украïни пацiεнти можуть отримати лiки за рецептом вiд окремих найпоширенiших хвороб.

Остання статистика програми "Доступнi лiки" свiдчить, що аптеки вже продали лiки за 3,6 млн рецептiв та отримали вiдшкодування 126 млн гривень, що становить 25% вiд загальноï суми видiлених на програму коштiв у поточному роцi.

I хоча скептики продовжують критикувати урядову програму то за дешевi лiки, то за ïх нестачу, реалiï свiдчать про те, що сотнi тисяч украïнцiв скористались нею. Порятунком вона стала в першу чергу для найбiднiших верств населення, якi часто через брак коштiв просто вiдмовляли собi у лiкуваннi.

ГАРНI НОВИНИ

Гарна новина № 1.

З 1 липня 2017 року розпочалось оновлення референтних цiн на лiки. Для широкого загалу словосполучення "референтнi цiни" нiчого не означаε, але для украïнцiв, якi користуються програмою "Доступнi лiки", це змiна якостi життя. Адже з серпня до програми можуть долучитися новi виробники препаратiв, крiм наявних в реεстрi 35 фармкомпанiй: 20 εвропейських, 15 украïнських та 2 свiтових.

Гарна новина № 2.

Збiльшення коштiв на вiдшкодування вартостi лiкiв. Уряд Украïни пообiцяв видiлити додатковi 200 мiльйонiв гривень на реалiзацiю програми "Доступнi лiки" у 2017 роцi, а у 2018-2020 рр. держава щорiчно видiлятиме по 1 млрд грн.

РЕЙТИНГ РЕГIОНIВ

Рейтинг регiонiв фахiвцi з профiльного мiнiстерства вiдслiдковують за такими показниками: кiлькiсть аптек, що беруть участь у програмi, використанi кошти, виписанi рецепти, вiдшкодованi кошти, кiлькiсть осiб, якi отримали лiки тощо.

Лiдерами програми наразi ε Вiнницька, Львiвська, Днiпропетровська, Iвано-Франкiвська та Харкiвська областi.

Стабiльно вона працюε у Волинськiй, Житомирськiй, Тернопiльськiй та Черкаськiй областях. У травнi активно включились Киïв, Киïвська та Херсонська областi.

Найгiрше програма працюε у Чернiвецькiй, Миколаïвськiй та Луганськiй областях.

Чимало експертiв попри першi пробуксовки називають проект "Доступнi лiки" хорошим сигналом. Якщо профiльне мiнiстерство та уряд втримають ситуацiю i не дозволять провалити його, як це сталось з програмою по гiпертензiï у минулi роки, держава вже у 2018 роцi побачить результат - зменшення захворюваностi i смертностi.