Номер 27 (1371), 28.07.2017

РЕКЛАМА

Героï мультфiльму "Як козаки..."
тестують безкоштовнi лiки

Урядова програма "Доступнi лiки" в Украïнi все бiльше набираε обертiв. Все бiльше людей починають нею користуватися. I все бiльше людей припиняють "google-терапiю" i самолiкування, натомiсть звертаються до лiкаря для призначення ïм лiкування за рецептом.

Винахiдлива трiйця козакiв з легендарного мультфiльму "Як козаки..." також вирiшила розiбратися, як працюε програма i як члени ïхнiх родин можуть отримати безкоштовнi лiки.


Як ми вже писали

(http://porto-fr.odessa.ua/index.php?art_num=art024&year=2017&nnumb=22),

у 2017 роцi славетна трiйця козакiв з легендарного мультфiльму "Як козаки..." Грай, Око та Тур випробують на собi все нове, що запроваджуεться в сучаснiй украïнськiй системi охорони здоров`я.

Серiя iнфографiк "Як козаки медицину випробовували" - частина комунiкацiйноï кампанiï проекту "Програма комунiкацiï реформ в Украïнi", покликаноï привернути увагу широкоï громадськостi до змiн у медицинi.