Номер 38 (783), 30.09.2005

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI ПОВIДОМЛЯЄ

До уваги найманих працiвникiв!

Державна податкова адмiнiстрацiя в Одеськiй областi iнформує, що на виконання вiдповiдних завдань, доведених ДПА Укра⌡ни, починаючи з липня 2005 року на постiйнiй основi працює "гаряча лiнiя" з питань виплати заробiтноï плати "у конвертах" та у розмiрах, менших вiд мiнiмальноï заробiтноï плати.

"Гаряча лiнiя" проводиться Управлiнням оподаткування фiзичних осiб ДПА в Одеськiй областi щодня за телефоном 300-256.

За перiод липень – серпень поточного року до ДПА в Одеськiй областi надiйшла велика кiлькiсть запитiв (бiльшiсть з яких анонiмна).

В результатi проведеного органами ДПС Одеськоï областi у сiчнi – серпнi 2005 року монiторингу крупних пiдприємств встановленi випадки виплат заробiтноï плати у "конвертах" та ведення подвiйноï бухгалтерiï.

Також податковими органами разом з територiальними iнспекцiями з питань дотримання законодавства з питань оплати працi вiдпрацьовується механiзм використання iнформацiï про факти отримання заробiтноï плати у такiй формi та у розмiрах, менших вiд мiнiмальноï заробiтноï плати.

Управлiння зв'язкiв з громадськiстю, засобами масовоï iнформацiï та масово – роз'яснювальноï роботи ДПА в Одеськiй областi.