Номер 21 (1510), 23.07.2020

ЮВIЛЕЙ

Щаслива доля редакторки

Правлiння i секретарiат Одеськоï регiональноï органiзацiï Нацiональноï спiлки журналiстiв Украïни сердечно вiтають з чудовим ювiлеєм Ларису Григорiвну Бурчо — заслужену журналiстку Украïни, багаторiчну редакторку газети "Вечерняя Одесса", володарку багатьох творчих нагород i вiдзнак.

Так справедливо склалося, що у Лариси Бурчо щаслива творча доля. Свою журналiстську дiяльнiсть вона (тодi ще Лариса Ягодзинська), розпочала у березiвськiй районнiй газетi "Степовий маяк" Одеськоï областi у 1967 роцi, де пiсля школи працювала спочатку коректором, потiм — лiтпрацiвником, зав. вiддiлом. Одночасно навчалася на заочному вiддiленнi факультету журналiстики Львiвського державного унiверситету iм. I. Франка, згодом була переведена на стацiонар.

По закiнченню у 1974 роцi унiверситету працювала в Одесi редактором республiканського книжкового видавництва "Маяк", а з 1980 року — кореспондент, зав. вiддiлом, перший заступник редактора газети "Вечерняя Одесса".

Коли у 1997 роцi вiд рук найманого вбивцi загинув перший редактор "Вечерней Одессы" Борис Федорович Дерев’янко, колектив редакцiï саме Ларису Бурчо — ученицю i послiдовницю першого Редактора, обрав керiвником газети. Час засвiдчив, що вибiр цей був правильний. Бо пiд керiвництвом Л. Г. Бурчо "Вечерка" продовжила журналiстськi принципи i традицiï Бориса Дерев’янка, зумiла не лише зберегти видання у трагiчний для колективу час, а й забезпечила "Вечерней Одессе" провiдне мiсце в iнформацiйному просторi Одеси.

Загалом "Вечерней Одессе" Лариса Бурчо вiддала 36 рокiв, з яких 19 рокiв очолювала газету на посадi головного редактора. Вона була iнiцiатором i упорядником багатьох видань про життя i творчiсть Б. Ф. Дерев’янка, про втiлення у життя газети закладених ним принципiв. У тому числi i книги пам’ятi Бориса Дерев’янка "Життя i смерть Редактора", яку було видано за програмою "Украïнська книга" у серiï "Золотi iмена украïнськоï журналiстики" i розповсюджено по всiй Украïнi.

А до двадцятирiччя трагiчного вбивства першого Редактора Лариса Григорiвна видала свою книжку "Гнiздо Борисове" в епоху змiн", у якiй щиро i правдиво описала те, як жили газета i осиротiлий колектив редакцiï два важких десятилiття, як зберiгали пам’ять про свого першого Редактора, а також тепло розповiла про журналiстiв газети, якi примножують традицiï одеськоï "Вечiрки". Як вiдзначила сама Лариса Бурчо, ïï книга — це свого роду звiт перед першим Редактором про те, як i завдяки чому вижила заснована ним газета, через якi випробування пройшов колектив, хто i що допомогли йому пережити велике горе — втрату учителя, наставника i друга. За цю книгу Л. Г. Бурчо стала лауреатом Загальнонацiонального конкурсу "Украïнська мова — мова єднання", Всеукраïнськоï виставки-форуму "Украïнська книга на Одещинi" та одеськоï мунiципальноï лiтературноï премiï iм. К. Паустовського.

Пiсля виходу на пенсiю Л. Г. Бурчо не полишила творчу дiяльнiсть. Лариса Бурчо — член Нацiональноï спiлки журналiстiв Украïни, удостоєна звання "Заслужений журналiст Украïни", нагороджена орденом Княгинi Ольги III ступеня, Подякою i Грамотою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни, Грамотою Верховноï Ради Украïни.

З нагоди ювiлею бажаємо Ларисi Григорiвнi мiцного здоров'я, сiмейного благополуччя i творчоï наснаги.

Юрiй РАБОТIН, голова Одеськоï регiональноï органiзацiï НСЖУ.

ПРИМIТКА. Фактично день народження Л. Г. Бурчо 14.07. Цього дня ïй виповнилося 70 рокiв. За документами ïï день народження значиться 20.07.1950 р.