Номер 26 (1370), 21.07.2017

eHealth: полiклiнiка без черг,
медицина без паперiв

Чи можете ви уявити полiклiнiки без черг та без купи паперовоï роботи лiкарiв? Все це iснуε у виглядi електронних реεстрiв пацiεнтiв у всьому цивiлiзованому свiтi вже давно. Але украïнськi пацiεнти поки що множать архiви медзакладiв паперовими картками. Зрозумiло, що це позначаεться як на якостi лiкування, так i на ефективностi роботи лiкарiв.

Одним iз потужних iнструментiв, який дозволить докорiнно змiнити цю ситуацiю, ε система eHealth. Ïï запуск вiдбувся зовсiм нещодавно - наприкiнцi червня 2017 року. I першим кроком стала реεстрацiя медичних закладiв в електронному реεстрi. За першi три днi 25 полiклiнiк з 15 мiст Украïни приεдналися до системи eHealth.

eHealth для пацiεнта

Запис на прийом до лiкаря, не виходячи з дому.

Пацiεнту потрiбно буде зареεструватись та вказати номер мобiльного телефону. Пiсля реεстрацiï в електроннiй системi у пацiεнта з`являεться можливiсть записатися на прийом.

Швидкий пошук i вибiр лiкаря.

Для цього використовуεться функцiя пошуку, обираεться потрiбний лiкар i його розклад роботи. Система покаже вiльнi часовi слоти, на якi можна записатися.Така модель вирiшуε проблему черг i необхiдностi брати славнозвiснi талончики до лiкаря.

Отримання рецепту на лiки та перевiрка наявностi лiкiв у аптецi чи медичному закладi.

Це особливо важливо для програми "Доступнi лiки", яка запрацювала в Украïнi з квiтня 2017 р. Впровадження цього компоненту дозволить позбутись проблеми паперових рецептiв та вирiшить питання наявностi чи вiдсутностi бланкiв на препарати.

Медична картка пацiεнта в електронному форматi.

Пiсля впровадження електронноï картки iсторiя хвороби, вiзити до вузьких спецiалiстiв, щеплення, дiагностичнi вiдомостi та призначення лiкаря будуть занесенi до персонального профiлю пацiεнта.

eHealth для лiкаря

Прозорiсть дiй лiкаря.

Нi для кого не секрет, що деякi лiкарi часом направляють пацiεнта на повторнi або непотрiбнi обстеження, на якi людина витрачаε свiй час i грошi. Система eHealth, εдинi протоколи лiкування, а також контроль з боку Нацiональноï служби здоров`я дозволять звести до мiнiмуму такi явища.

Рацiональне використання часу.

Лiкарю не потрiбно буде витрачати час на звiти, адже вся необхiдна iнформацiя формуεться автоматично в електроннiй системi. У лiкаря з`являεться бiльше часу на пацiεнта.

eHealth для управлiнцiв

Контроль за коштами, передбаченими на надання медичних послуг.

"Якiсний eHealth корисний не лише для управлiнцiв або для лiкарiв, а обслуговуε всю систему охорони здоров`я. Вiн оптимiзуε роботу лiкарiв та адмiнiстраторiв - щоб знати, що вiдбуваεться у них в лiкарнях, що вiдбуваεться з пацiεнтами, якi програми краще запроваджувати", - наголошуε менеджер проекту eHealth, позаштатний радник голови МОЗ Украïни Iрина Шевченко.

Захист лiкаря i пацiεнта вiд лiкарськоï помилки.

Прозорiсть процесу надання медичноï послуги у разi виникнення якоïсь проблеми може пiдтвердити або спростувати правильнiсть призначень лiкаря.