Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 23 (1463)
27.06.2019
НОВОСТИ
Дела и люди
Острая тема
Репортеры надежды
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
История
Официально
Детская страничка

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 23 (1463), 27.06.2019

Легальна зарплата -
соцiальна захищенiсть

Виплата заробiтноï плати в "конвертах" - тягар сучасностi, який несе за собою багато негараздiв, як краïнi в цiлому, так i кожному з нас.

Нелегальна заробiтна плата послаблюε соцiальний захист працiвникiв, зменшуε надходження до бюджету та державних соцiальних фондiв.

Основними мотивами, що змушують працiвника погоджуватись на неофiцiйне працевлаштування, ε бажання отримати бiльший розмiр заробiтноï плати, а також зберегти субсидiï на оплату житлово-комунальних послуг. Роботодавець за таких умов завжди опиняεться у бiльшому виграшi, оскiльки мiнiмiзуε своï витрати та збiльшуε прибуток, навiть в такий незаконний спосiб, а працiвник, добровiльно погоджуючись працювати за такою схемою, - завжди у програшнiй ситуацiï, оскiльки неусвiдомлено позбавляε себе:

основноï i додатковоï вiдпусток;

допомоги по безробiттю;

виплати лiкарняних;

банкiвських кредитiв (наприклад, для придбання автомобiля, квартири);

прав на гарантiï, якi забезпеченi колективним договором;

отримання достойноï пенсiï в майбутньому.

Роботодавцям не варто забувати, що виплата заробiтноï плати без сплати встановлених податкiв i зборiв ε грубим порушенням Законiв Украïни, яке пiдпадаε пiд адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальностi, а кожен працiвник повинен розумiти, що захистити себе вiн зможе тiльки законним шляхом, i це можливо лише за умови офiцiйного оформлення трудових вiдносин.

Разом з тим офiцiйна заробiтна плата, яка виплачуεться на рiвнi або нижче мiнiмальноï, також не може забезпечити великих за розмiром пенсiй або iнших страхових виплат, навiть якщо вони сплачувалися упродовж всiεï трудовоï дiяльностi, адже розмiр пенсiï напряму залежить вiд розмiру заробiтноï плати.

Законом Украïни "Про загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування" передбачено, що страховий стаж - це перiод, протягом якого особа пiдлягаε загальнообов`язковому державному пенсiйному страхуванню, та за який щомiсяця сплаченi страховi внески в сумi не менше, нiж мiнiмальний страховий внесок.

Якщо заробiтна плата, з якоï сплаченi внески, менше мiнiмального рiвня, страховий стаж становить неповний мiсяць. А перiоди, за якi не сплаченi внески, "випадають" iз стажу та не включаються в розрахунок пенсiï, це впливаε на страховий стаж, а вiдтак - i на розмiр майбутньоï пенсiï.

Таким чином, враховуючи поступове збiльшення страхового стажу для виходу на пенсiю (починаючи з 2028 року для виходу на пенсiю в 60 рокiв необхiдно буде мати не менше 35 рокiв стажу), безпосереднiй i значний вплив на матерiальне становище у майбутньому визначаε самостiйно кожна працездатна людина за весь перiод своεï трудовоï дiяльностi: чим бiльший трудовий внесок, тим краще фiнансове забезпечення на старiсть.

Фiнансово-економiчне управлiння
ГУ ПФУ в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.