Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 42 (1482)
7.11.2019
НОВОСТИ
Образование
Обратная связь
Скандал
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Память
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 42 (1482), 7.11.2019

Змiнились процедури видачi посвiдчень водiя, пiдготовки водiïв та акредитацiï автошкiл

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 03 квiтня 2019 р. № 320 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв Украïни" набрала чинностi 19 жовтня. Змiни стосуються, передусiм, майбутнiх водiïв та автошкiл. Передбаченi постановою заходи забезпечують зменшення адмiнiстративного тиску у сферi пiдготовки водiïв транспортних засобiв, спрощують процедуру акредитацiï закладiв, удосконалюють процедуру отримання та обмiну посвiдчення водiя.

Основнi нововведення, якi стосуються процедури пiдготовки водiïв:

допускається iндивiдуальний порядок пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiï водiïв;

практичний iспит складається в територiальному центрi МВС, в якому успiшно складено теоретичний iспит;

термiн дiï свiдоцтва про закiнчення автошколи скорочено з 10 до 2 рокiв;

можливiсть застосування фото- та вiдеофiксацiï пiд час складання iспитiв;

свiдоцтво про закiнчення закладу з пiдготовки, перепiдготовки й пiдвищення квалiфiкацiï водiïв в паперовому виглядi випускникам автошкiл не видається, натомiсть воно в електронному виглядi вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крiм цього, в процедурi взаємодiï територiальних органiв з надання сервiсних послуг МВС iз закладами з пiдготовки водiïв запроваджено електронний обмiн iнформацiєю. Викладачi та iнструктори з водiння будуть зобов’язанi вносити у спецiальний електронний журнал iнформацiю про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засiб, на якому здiйснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане покращити органiзацiю навчального процесу та запровадити монiторинг за навчанням кожного слухача.

Нормативними змiнами також передбачено, що всi випускники, якi закiнчили навчання з пiдготовки водiïв у закладах професiйно-технiчноï освiти, допускаються до складання iспитiв без додаткового навчання в автошколi.

Також змiнилася процедура акредитацiï автошкiл. Вiдбулася передача функцiï акредитацiï закладiв вiд Головного сервiсного центру МВС до регiональних сервiсних центрiв МВС, що дало можливiсть скоротити час проходження цiєï процедури, оскiльки документи розглядатимуться за мiсцем розташування таких закладiв, до того ж, це дозволить суб’єктам господарювання заощадити кошти на транспортних витратах.

Ураховуючи викладене, з 19 жовтня 2019 року:

— заяви про затвердження робочих програм i планiв закладу подаються до РСЦ МВС (за мiсцезнаходженням закладу);

— заяви про проведення обстеження матерiально-технiчноï бази закладу подаються до ТСЦ МВС (за мiсцезнаходженням закладу);

— заяви та вiдповiднi матерiали для проведення державноï акредитацiï закладу подаються до РСЦ МВС (за мiсцезнаходженням закладу).

Постановою також передбачено, що сертифiкати про державну акредитацiю, виданi пiсля 5 липня 2016 року закладам, акредитованим Головним сервiсним центром МВС, вважаються безстроковими.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60