Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 14 (1454)
18.04.2019
НОВОСТИ
Острая тема
Проблемы и решения
Здоровье
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
История
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 14 (1454), 18.04.2019

ПОДБАЙ ПРО МАЙБУТН€ СЬОГОДНI

Працiвник, отримуючи нелегальну винагороду в результатi домовленостi з роботодавцем, позбавляε себе соцiальних виплат та гарантiй.

Виплата заробiтноï плати у "конвертах" - тягар сучасностi, який несе за собою багато негараздiв як краïнi, так i кожному з нас. Нелегальна заробiтна плата послаблюε соцiальний захист працiвникiв, зменшуε надходження до бюджетiв та державних соцiальних фондiв.

Працiвник, який отримуε зарплатню в "конвертi", виявляεться повнiстю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленiсть жодним чином не фiксуεться юридично, роботодавець сплачуε стiльки, скiльки вважаε за потрiбне, i доти, поки вважаε за потрiбне. Працiвник не маε жодних доказiв на пiдтвердження дiйсного розмiру своεï заробiтноï плати та трудового стажу.

Що втрачаε працiвник, який отримуε заробiтну плату у "конвертi":

- офiцiйну щомiсячну заробiтну плату, iз розрахунку якоï буде призначатися майбутня пенсiя. Основа вашоï майбутньоï пенсiï - страховi внески, якi роботодавець щомiсяця сплачуε за вас до Пенсiйного фонду Украïни;

- оплату пiд час щорiчноï вiдпустки i саму вiдпустку, що належить вам по закону;

- грошову компенсацiю за невикористанi днi вiдпустки у разi звiльнення з роботи;

- суму iндексацiï заробiтноï плати у зв`язку з пiдвищенням цiн;

- всi доплати, що передбаченi трудовим законодавством: за роботу в нiчний час, за понаднормовi роботи i роботу у святковi днi тощо;

- допомогу у зв`язку з тимчасовою непрацездатнiстю (лiкарнянi);

- допомогу у зв`язку з вагiтнiстю та пологами;

- оплату за вiдпустку (та ïï саму) по догляду за дитиною до досягнення нею 3-рiчного вiку, а при необхiдностi - вiдпустку до 6-рiчного вiку;

- суму належного щомiсячного вiдшкодування збитку у випадку трудового калiцтва або профзахворювання, а також одноразову виплату допомоги;

- вихiдну допомогу при звiльненнi працiвника пiд час скорочення штатiв;

- допомогу по безробiттю, розмiр якоï залежить вiд вашоï офiцiйноï середньомiсячноï заробiтноï плати;

- iншi можливостi повернути через звернення до суду належнi вам суми грошовоï допомоги, компенсацiï i взагалi пред`явити претензiï роботодавцю, внаслiдок того що ви працюεте на нелегальному положеннi.

Як переконатися, що роботодавець сплачуε за вас страховi внески до Пенсiйного фонду Украïни:

- звернiться до найближчого вiддiлу обслуговування громадян Пенсiйного фонду Украïни з паспортом та iдентифiкацiйним кодом i отримайте iндивiдуальнi вiдомостi про застраховану особу з реεстру застрахованих осiб (довiдку ОК-5);

- авторизуйтеся на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду Украïни за адресою

http://portal.pfu.gov.ua

Зайдiть до "Особистого кабiнету" та оберiть роздiл "Мiй страховий стаж", де ви зможете переглянути iнформацiю про свiй страховий стаж i сплаченi внески;

- зайдiть до "Особистого кабiнету" на веб-порталi електронних послуг Пенсiйного фонду Украïни за адресою:

http://portal.pfu.gov.ua

та налаштуйте сервiс СМС-iнформування. Щомiсяця вам надходитиме iнформацiя про сплату/несплату роботодавцем εдиного соцiального внеску i про зарахування/незарахування цього перiоду до страхового стажу.

Тож подбайте про себе самi, оскiльки саме ви ε найбiльш зацiкавленою особою у легальнiй сплатi вам заробiтноï плати!

Вiддiл забезпечення наповнення бюджету
фiнансово-економiчного управлiння ГУ
ПФУ в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

По вопросам приобретения книг звоните по тел.: 649-656, 649-660