Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 43 (1532)
24.12.2020
НОВОСТИ
Актуальная тема
Медиа
Дела и люди
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Истории
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 43 (1532), 24.12.2020

Легалiзацiя заробiтноï плати — соцiальна стабiльнiсть кожного!

Одним iз основних завдань, що стоять перед органами Пенсiйного фонду Украïни, є легалiзацiя та виведення "iз тiнi" заробiтноï плати, недопущення виплати заробiтноï плати нижче встановленого законодавством рiвня.

Для Пенсiйного фонду легалiзацiя заробiтноï плати є одним iз резервiв наповнення бюджету, кошти якого спрямовуються на фiнансування пенсiй та грошовоï допомоги. Недолiки тiньовоï заробiтноï плати не тiльки в тому, що бюджет Фонду недоотримує кошти, використання найманоï працi без оформлення трудових вiдносин мiстить у собi багато негативних моментiв, перш за все — це втрата страхового стажу для призначення пенсiï, так як формула розрахунку пенсiй встановлює пряму залежнiсть ïх розмiру вiд страхового стажу та заробiтку, з якого сплачуються внески до Пенсiйного фонду.

Якщо робiтник, який отримує всю зарплату в "конвертi", офiцiйно вважається не працюючим, йому не зараховується страховий стаж, а вiдповiдно вiн не буде одержувати пенсiю за вiком, у нього немає гарантованого розмiру заробiтноï плати, його можуть звiльнити в будь-який час, без жодних компенсацiй. Бiльше того, у нього немає жодних соцiальних гарантiй, передбачених для працiвника: права на вiдпустку; права на оплату листа непрацездатностi та допомогу по безробiттю; права не працювати у вихiдний та святковий день; права на охорону працi; права на соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань.

Негативнi наслiдки нелегалiзована зайнятiсть має i для роботодавця. Вiдсутнiсть належно оформлених трудових вiдносин з найманими працiвниками призводить до позбавлення:

— права вимагати виконання роботи належним чином;

— можливостi вимагати вiд найманого працiвника дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, режиму роботи;

— можливостi притягнути працiвника до матерiальноï вiдповiдальностi;

— можливостi застосувати до працiвника дисциплiнарне стягнення тощо.

Загалом, виплата нелегальноï заробiтноï плати все бiльше набуває характеру соцiального явища, вкрай загрозливого для економiки держави, оскiльки призводить до приховування вiд оподаткування значних сум нелегально виплаченоï заробiтноï плати, зменшує надходження страхових внескiв до Пенсiйного фонду Украïни та податкiв до бюджетiв всiх рiвнiв.

З огляду на це постiйно посилюється вiдповiдальнiсть роботодавцiв за порушення законодавства про працю, а саме: за допуск працiвника до роботи без укладання трудового договору (контракту); оформлення працiвника на неповний робочий час, у разi виконання роботи повний робочий час, встановлений на пiдприємствi; виплату зарплати без нарахування та сплати єдиного соцiального внеску; недотримання встановлених законодавством мiнiмальних державних соцiальних гарантiй в оплатi працi; незаконне звiльнення з роботи працiвника; недопущення до проведення перевiрки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у ïï проведеннi та iн.

Сучасне суспiльство повинне усвiдомити — без створення належних умов працi для громадян з гiдним рiвнем ïï оплати та забезпечення соцiальних гарантiй, неможливе стабiльне майбутнє Украïни. Адже заробiтна плата — одна з головних економiчних категорiй, яка поєднує iнтереси працiвникiв, пiдприємцiв та держави i, безпосередньо впливає на рiвень життя населення.

Головне управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60