Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 05 (1494)
13.02.2020
НОВОСТИ
Память
Актуальная тема
Здоровье
Вокруг Света
Коллеги
Спорт
Мяч в игре
Праздник
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 05 (1494), 13.02.2020

9 корисних порад: як замiнити посвiдчення водiя у разi втрати чи викрадення?

Як вiдновити втрачене чи викрадене посвiдчення водiя (у тому числi у разi, якщо документ втрачено чи викрадено за кордоном)? Про це журналiстам розповiла представник регiонального сервiсного центру МВС в Одеськiй областi Олена Яковчук:

1. Хто видає втрачене посвiдчення водiя?

Замiсть втраченого або викраденого посвiдчення водiя, пiсля перевiрки факту видачi ранiше такого посвiдчення водiя особi, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвiдчення водiя сервiсний центр МВС.

2. Куди повiдомляти про втрату та викрадення посвiдчення?

Про втрату посвiдчення водiя особа повiдомляє сервiсному центру МВС, а в разi його викрадення — територiальному органу Нацiональноï полiцiï.

3. Що робити, якщо посвiдчення втрачено за кордоном?

У разi втрати посвiдчення водiя за кордоном видача посвiдчення водiя здiйснюється на загальних пiдставах.

4. Якi документи потрiбнi для вiдновлення посвiдчення?

Документи, що надає громадянин для вiдновлення посвiдчення водiя:

— паспорт громадянина Украïни (у разi надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носiï вiдомостей про реєстрацiю мiсця проживання, також треба надати довiдку про реєстрацiю мiсця проживання особи) або документ, що посвiдчує особу та пiдтверджує ïï громадянство або спецiальний статус (в якому зазначено вiдомостi про реєстрацiю мiсця проживання);

— копiï довiдки про реєстрацiйний номер облiковоï картки платника податкiв (у разi його вiдсутностi у вiдповiдних базах даних МВС) або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через своï релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiковоï картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

— довiдку з полiцiï (у разi викрадення);

— медичну довiдку встановленого зразка (форма 083).

5. Чи можна замiнити посвiдчення iншим способом?

Замiнити посвiдчення водiя чи вiдновити його у випадку втрати стане набагато легше. Незабаром громадянин зможе замовити цi послуги, не виходячи з дому — достатньо мати власний електронний кабiнет водiя.

Вiдповiднi змiни до Положення про порядок видачi посвiдчень водiя та допуску громадян до керування транспортними засобами було внесено постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 15.11.2019 № 946, яка вже набула чинностi. Вони дозволять громадянину обмiняти посвiдчення водiя та отримати його пiсля втрати чи викрадення, скориставшись послугою через електронний кабiнет водiя або Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг.

6. Що таке "електронний кабiнет водiя"?

Електронний кабiнет водiя (ЕКВ) — це онлайн-сервiс, який надає всю актуальну iнформацiю про вашi транспортнi засоби, а також можливiсть скористатися деякими послугами сервiсних центрiв МВС онлайн. Вiн запрацював у груднi 2018 року.

Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID. Користувачi ЕКВ можуть дiзнатися iнформацiю про власнi посвiдчення водiя та транспортнi засоби, перевiрити iсторiю штрафiв та сплатити ïх. Також в ЕКВ можна зареєструватися в електроннiй черзi на отримання послуг у сервiсних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевiрки транспортного засобу за його VIN-кодом та iндивiдуальний номерний знак.

7. Якi питання стосовно водiйських прав можна вирiшити в електронному кабiнетi водiя?

В електронному кабiнетi водiя громадянин зможе замовити:

— обмiн посвiдчення водiя в разi замiни особистих даних особи;

— отримання посвiдчення водiя замiсть утраченого або викраденого;

— отримання посвiдчення нового зразка.

8. Чи для всiх водiïв доступнi цi онлайн-послуги?

Звертаємо увагу, що перелiченi послуги будуть доступнi онлайн для власникiв посвiдчень водiя, у яких фотокартка не старше двох рокiв. Проєкт реалiзується у партнерствi Головного сервiсного центру МВС i Мiнiстерства цифровоï трансформацiï та за пiдтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорiсть та пiдзвiтнiсть у державному управлiннi та послугах / TAPAS" i Фонду Схiдна Європа.

9. Як працювати в електронному кабiнетi? (Алгоритм отримання послуг).

— пiсля авторизацiï в електронному кабiнетi водiя особа подає заяву в електроннiй формi;

— до заяви громадянин додає електроннi копiï документiв, що пiдтверджують змiну персональних даних (за потреби), i чинноï медичноï довiдки форми 083/о;

— заява пiдписується квалiфiкованим електронним пiдписом (КЕП) особи.

У випадку успiшноï перевiрки поданоï заяви та документiв за всiма передбаченими державними реєстрами та базами громадянин отримує вiдповiдне сповiщення.

Вiдмовлення в наданнi послуги можливе з низки причин, що передбаченi постановою.

Отримати посвiдчення водiя громадянин зможе позачергово в територiальному сервiсному центрi МВС, зазначеному в його електроннiй заявi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60