Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 27 (1559)
16.09.2021
НОВОСТИ
Актуальная тема
Обратная связь
Образование
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 27 (1559), 16.09.2021

Вiд мiсцевоï влади — 25 тис. грн щомiсячноï допомоги на лiкування дитини. Допомогла система БПД Одещини

Завдяки роботi юриста Одеського бюро правовоï допомоги жiнка отримує 25 тис. щомiсячно на лiкування доньки вiд тяжкого захворювання.

В життi панi Оксани склалась ситуацiя, яка поставила пiд загрозу життя ïï дитини. 7-рiчна донька страждає на рiдкiсне (орфанне) захворювання — муковiсцитоз з панкреатичною недостатнiстю. Щодня для пiдтримки життєдiяльностi дитини доводиться витрачати багато коштiв, оскiльки необхiдно купувати спецiальне дiєтичне харчування та дороговартiснi лiки. Жiнка неодноразово зверталась до органiв мiсцевоï влади для забезпечення безкоштовними лiками та спецiальними продуктами харчування, але тривалий час мiсцева влада вiдмовляла у забезпеченнi, посилаючись на вiдсутнiсть фiнансування.

Перебуваючи в повному вiдчаï, але не втрачаючи надiю врятувати життя своєï доньки, жiнка звернулась до Одеського мiсцевого центру з надання безоплатноï вторинноï правовоï допомоги. Справою панi Оксани зайнявся начальник Другого одеського бюро правовоï допомоги Iгор Туровський.

Ознайомившись з усiма вiдповiдями, якi отримувала панi Оксана тривалий час, юрист вирiшив, перш нiж звернутися до суду, спробувати владнати ситуацiю в досудовому порядку.

Вiн склав листи до Мiнiстерства охорони здоров’я Украïни, Департаменту охорони здоров’я Одеськоï обласноï державноï адмiнiстрацiï, Овiдiопольськоï селищноï ради, Овiдiопольського центру первинноï медико-санiтарноï допомоги, посилаючись на такi норми законодавства:

Законом Украïни "Про охорону дитинства" № 2402-III вiд 26.04.2001 передбачено, що держава гарантує дитинi право на охорону здоров’я, безоплатну квалiфiковану медичну допомогу в державних i комунальних закладах охорони здоров`я, сприяє створенню безпечних умов для життя i здорового розвитку дитини, рацiонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя.

Згiдно зi ст. 53-1 Закону Украïни "Основи законодавства Украïни про охорону здоров`я", громадяни, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi) захворювання, безперебiйно та безоплатно забезпечуються необхiдними для лiкування цих захворювань лiкарськими засобами та вiдповiдними харчовими продуктами для спецiального дiєтичного споживання вiдповiдно до ïх перелiку та обсягiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв Украïни.

Вiдповiдно до п. 5 Порядку забезпечення громадян, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi) захворювання, лiкарськими засобами та вiдповiдними харчовими продуктами для спецiального дiєтичного споживання, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни № 160 вiд 31.03.2015, здiйснюється закладами охорони здоров`я вiдповiдного профiлю за мiсцем проживання або лiкування таких громадян.

З аналiзу цих норм законодавства слiдує, що держава взяла на себе обов`язок щодо безперебiйного та безоплатного забезпечення громадян, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi) захворювання, необхiдними для лiкування цих захворювань лiкарськими засобами, а обмежене фiнансування жодним чином не впливає на наявнiсть чи вiдсутнiсть у людини права на забезпечення лiкарськими засобами.

До заяви юрист додав витяг з медичноï карти стацiонарного хворого, де детально перелiченi рекомендацiï для лiкування.

Розглянувши заяву жiнки про видiлення фiнансовоï допомоги на лiкування доньки, Овiдiопольська селищна рада вирiшила в межах цiльовоï програми соцiальноï пiдтримки населення на 2021–2025 роки видiлити панi Оксанi фiнансову пiдтримку на лiкування доньки в розмiрi 25 тисяч щомiсячно.

Панi Оксана висловлює вдячнiсть юристу за професiоналiзм та небайдужiсть, з якою вiн працював над вирiшенням ïï справи.

Де i як отримати безоплатнi правовi консультацiï та роз’яснення:

— отримати безоплатну правову допомогу можна безпосередньо в центрах та бюро правовоï допомоги (адреси та телефони на сайтi системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/);

— зателефонувати на безкоштовний номер системи безоплатноï правовоï допомоги — 0-800-213 -103;

— скористатися мобiльним додатком "Безоплатна правова допомога", завантаживши його у Google Play чи App Store за посиланням https://bit.ly/3hwwgqR;

— поставити запитання у месенджерi Facebook-сторiнки системи БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid;

— написати у Телеграм-чат системи БПД http://www.legalaid.gov.ua/telegram.html;

— звернутися на Вайбер системи БПД http://www.legalaid.gov.ua/viber.html;

— переглянути правовi консультацiï на довiдково-iнформацiйнiй платформi правових консультацiй "WikiLegalAid" за посиланням: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.