Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 21 (1553)
29.07.2021
НОВОСТИ
Актуальная тема
Полезные советы
Проблема
Вокруг Света
Культура
Пять колец
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 21 (1553), 29.07.2021

Актуально про збiльшення пенсiй з липня

Про змiни в пенсiйному забезпеченнi розповiдає начальник Головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi Олександр БУРЯЧЕНКО.

Традицiйно друге пiврiччя розпочинається з планового пiдвищення пенсiй. Це пов’язано з тим, що у вiдповiдностi iз Законом Украïни "Про Державний бюджет Украïни на 2021 рiк" з 1 липня збiльшено прожитковий мiнiмум для непрацездатних осiб з 1769 грн до 1854 грн. Вiдповiдно проведено перерахунок складових пенсiй, величина яких залежить вiд зазначеного мiнiмуму. Так, перерахованi мiнiмальнi розмiри пенсiй та розмiри доплат за понаднормативний стаж непрацюючим пенсiонерам. Доречно зауважити, що розмiр збiльшення таких виплат в кожному випадку розраховується iндивiдуально, в залежностi вiд наявного страхового стажу, i вiдповiдно, для кожного пенсiонера сума збiльшення його пенсiï рiзна.

Окрiм того, збiльшено розмiри надбавок до пенсiй за особливi заслуги перед Украïною, доплат вiдповiдно до Закону Украïни "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiï ïх соцiального захисту" та "Про жертви нацистських переслiдувань", щомiсячноï адресноï допомоги iнвалiдам вiйни та учасникам бойових дiй, державноï соцiальноï допомоги на догляд iнвалiдам вiйни, мiнiмальних розмiрiв пенсiй та державноï адресноï допомоги особам з iнвалiднiстю, пов’язаною з наслiдками аварiï на Чорнобильськiй АЕС.

В цiлому по Одеськiй областi такий перерахунок проведено понад 450 тис. пенсiонерiв.

Також, з 1 липня на виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 22.02.2021 № 127 "Про додатковi заходи соцiального захисту пенсiонерiв у 2021 роцi" понад 10 тис. пенсiонерiв Одещини встановлено пiдвищення до пенсiй в розмiрi 100 грн. Це громадяни, яким призначено пенсiю у 2019–2020 роках i в подальшому розмiр пенсiï не переглядався (не проводилась iндексацiя заробiтку та пенсiя не перераховувалась у зв’язку зi змiною прожиткового мiнiмуму).

Зазначенi перерахунки проведено автоматично без необхiдностi особистого звернення пенсiонерiв до органiв Пенсiйного фонду. В липнi, в установленi для кожного днi виплати, пенсiонери отримають належнi ïм збiльшенi розмiри пенсiй.

Особливо хочу зауважити, що з 1 липня буде проведено ще один перерахунок пенсiй. Так Верховною Радою Украïни 29 червня 2021 року ухвалено Закон Украïни № 1854-IХ "Про внесення змiн до Закону Украïни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи" щодо пiдвищення рiвня пенсiйного забезпечення окремих категорiй осiб".

Цим Законом внесено низку змiн до Закону Украïни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи" щодо пенсiйного забезпечення осiб з iнвалiднiстю, пов’язаною з наслiдками аварiï на ЧАЕС.

Насамперед, з 01 липня 2021 збiльшуються мiнiмальнi розмiри пенсiй у осiб, що належать до 1 категорiï постраждалих внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи. Це як особи з iнвалiднiстю з числа учасникiв лiквiдацiï наслiдкiв аварiï на ЧАЕС, так i з числа потерпiлих внаслiдок аварiï на ЧАЕС.

Зокрема Закон передбачає, що розмiр пенсiï не може бути нижчим у осiб з iнвалiднiстю 1 групи — 6000 грн, у II групи — 4800 грн, у III групи та дiтей з iнвалiднiстю — 3700 грн.

Також збiльшуються розмiри щомiсячноï державноï адресноï допомоги особам з iнвалiднiстю внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи з числа учасникiв лiквiдацiï аварiï на ЧАЕС. Так, державна адресна допомога встановлюється, якщо загальний розмiр пенсiйних виплат (з урахуванням пiдвищень i доплат, окрiм встановлених пiдвищень за особливi заслуги перед Батькiвщиною) не досягає: у осiб з iнвалiднiстю I групи — 100 % середньоï заробiтноï плати, що враховується для обчислення пенсiï, за попереднiй рiк; у осiб з iнвалiднiстю II групи — 80 % такоï середньоï заробiтноï плати; у осiб з iнвалiднiстю III групи — 80 % цiєï ж середньоï заробiтноï плати.

Доречно зазначити, що щомiсячна державна адресна допомога названiй категорiï громадян встановлюється незалежно вiд виду отримуваноï пенсiï та закону, у вiдповiдностi iз яким ïï призначено.

Наразi опрацьовується програмне забезпечення для можливостi автоматичного збiльшення пенсiй на виконання ухваленого Урядом Закону. I найближчим часом буде вирiшено питання перiоду виплати пенсiй у нових розмiрах: чи буде проведено виплату додатковими вiдомостями у липнi чи вже серпнi в плановий виплатний перiод.

Управлiння пенсiйного забезпечення Головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.