Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 33 (1522)
15.10.2020
НОВОСТИ
Выборы-2020
Проблемы и решения
История
Вокруг Света
Событие
Спорт
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 33 (1522), 15.10.2020

Збiльшення пенсiй у 2021 роцi

З метою поетапного збiльшення пенсiй, що дасть змогу покращити матерiальне становище однiєï iз найбiльш вразливих верств населення, Кабiнетом Мiнiстрiв Украïни 16 вересня 2020 року прийнято постанову за № 849 "Деякi питання пiдвищення пенсiйних виплат для окремоï категорiï осiб у 2021 роцi та в подальшому".

Зокрема постановою передбачено таке пiдвищення пенсiй.

З 1 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ

Особам, яким виповнилося 80 рокiв i бiльше i у яких розмiр пенсiï (з урахуванням усiх надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльовоï грошовоï допомоги, сум iндексацiï, щомiсячноï компенсацiï у разi втрати годувальника внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не буде досягати розмiру середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi, з якоï сплачено страховi внески та яка враховується для обчислення пенсiй за 2020 рiк, встановлюється щомiсячна компенсацiйна виплата у розмiрi до 500 гривень.

Особам, якi отримують пенсiю та досягнуть 80-рiчного вiку пiсля 1 березня 2021 року, таку виплату буде встановлено з дня досягнення зазначеного вiку.

У разi, якщо пiсля встановлення щомiсячноï компенсацiйноï виплати розмiр пенсiï, визначений з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльовоï грошовоï допомоги, сум iндексацiï, щомiсячноï компенсацiï у разi втрати годувальника внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством (крiм пенсiй за особливi заслуги перед Украïною), в осiб, якi отримують пенсiю у вiдповiдностi iз Законом Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" та мають страховий стаж не менше 25 рокiв чоловiки та 20 рокiв жiнки, розмiр пенсiï не досягає 2600 грн, таким особам надається доплата в сумi, що не вистачає до зазначеного розмiру, та яка враховується пiд час подальших перерахункiв.

Починаючи з 1 березня 2022 року щороку зазначена компенсацiйна виплата з 1 березня буде iндексуватися. Кожний наступний перерахунок у зв’язку зi збiльшенням щомiсячноï компенсацiйноï виплати буде проводитися з урахуванням ïï розмiру, збiльшеного у попереднiх роках.

Таким чином, для зазначеноï вiковоï категорiï пенсiонерiв при наявностi необхiдного страхового стажу розмiр пенсiï не може бути менше 2600 гривень.

З 1 ЛИПНЯ 2021 РОКУ

Особам, яким виповнилося 75 рокiв до досягнення 80-рiчного вiку i у яких розмiр пенсiï (з урахуванням усiх надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльовоï грошовоï допомоги, сум iндексацiï, щомiсячноï компенсацiï у разi втрати годувальника внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не буде досягати розмiру середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi, з якоï сплачено страховi внески та яка враховується для обчислення пенсiй за 2020 рiк, встановлюється щомiсячна компенсацiйна виплата у розмiрi до 400 гривень.

Особам, якi отримують пенсiю та досягнуть вiку вiд 75 рокiв до 80 рокiв пiсля 1 березня 2021 року таку виплату буде встановлено з дня досягнення зазначеного вiку.

У разi, якщо пiсля встановлення щомiсячноï компенсацiйноï виплати розмiр пенсiï, визначений з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльовоï грошовоï допомоги, сум iндексацiï, щомiсячноï компенсацiï у разi втрати годувальника внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством (крiм пенсiй за особливi заслуги перед Украïною), в осiб, якi отримують пенсiю у вiдповiдностi iз Законом Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" та мають страховий стаж не менше 25 рокiв чоловiки та 20 рокiв жiнки, розмiр пенсiï не досягає 2500 грн, таким особам надається доплата в сумi, що не вистачає до зазначеного розмiру, та яка враховується пiд час подальших перерахункiв.

Починаючи з 1 березня 2022 року щороку зазначена компенсацiйна виплата з 1 березня буде iндексуватися. Кожний наступний перерахунок у зв’язку зi збiльшенням щомiсячноï компенсацiйноï виплати буде проводитися з урахуванням ïï розмiру, збiльшеного у попереднiх роках.

Отже для цiєï вiковоï категорiï пенсiонерiв при наявностi необхiдного страхового стажу розмiр отримуваноï пенсiï не може бути менше 2500 гривень.

Крiм цього, постановою встановлено 1 березня датою проведення щорiчного перерахунку пенсiй iз застосуванням коефiцiєнту збiльшення показника середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi, з якоï сплачено страховi внески та який враховується для обчислення пенсiï вiдповiдно до Порядку проведення перерахунку пенсiй вiдповiдно до частини другоï статтi 42 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 20.02.2019 № 124 "Питання проведення iндексацiï пенсiй у 2019 роцi".

Також у 2021 роцi буде перераховано пенсiï працюючим пенсiонерам з 1 квiтня з урахуванням стажу або стажу та заробiтку, набутих пiсля 1 березня 2019 року, та з 1 липня та 1 грудня у зв'язку зi збiльшенням прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб.

Традицiйно всi запланованi Урядом перерахунки пенсiй органами Пенсiйного фонду Украïни проводяться своєчасно в автоматичному режимi без особистого звернення пенсiонерiв.

Головне управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60