Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 12 (1501)
21.05.2020
НОВОСТИ
Память
Актуальная тема
Проблема
Вокруг Света
Культура
Пять колец
Спорт
История
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 12 (1501), 21.05.2020

Збiльшення пенсiйних виплат у травнi

На виконання постанови Уряду вiд 01.04.2020 № 251 "Деякi питання пiдвищення пенсiйних виплат i надання соцiальноï пiдтримки окремим категорiям населення у 2020 роцi" Головним управлiнням Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi проведено перерахунки понад 513 тисячам пенсiонерiв.

Так, з 1 травня проведено щорiчну iндексацiю пенсiй. В цьому роцi коефiцiєнт збiльшення показника середньоï заробiтноï плати (доходу) в Украïнi, з якоï сплачено страховi внески, становить 1,11. Вiдповiдно на цей показник збiльшено середню заробiтну плату, з урахуванням якоï провадиться обчислення пенсiй.

У вiдповiдностi iз Порядком проведення перерахунку пенсiй вiдповiдно до ч. 2 статтi 42 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 20.02.2019 № 124, перерахунок у зв'язку зi збiльшенням показника середньоï заробiтноï плати проведено з урахуванням такого показника, ранiше збiльшеного у попереднiх роках.

Слiд зазначити, що при однакових показниках середньоï заробiтноï плати та застосованого коефiцiєнту iндексацiï сума пiдвищення для кожного пенсiонера є рiзною. Збiльшення пенсiï залежить вiд iндивiдуальних показникiв страхового стажу та заробiтку. Чим бiльше людина має страхового стажу та чим бiльший заробiток вона отримувала, то вiдповiдно i розмiр пiдвищення ïï буде бiльшим.

При цьому якщо в результатi перерахунку пенсiйна виплата збiльшилась менш нiж на 100 грн, встановлюється доплата з метою, щоб загальний розмiр збiльшення пенсiйних виплат становив не менше нiж 100 грн.

Наприклад, чоловiк, 1955 р. н., має 31 рiк 9 мiсяцiв страхового стажу (коефiцiєнт страхового стажу 0,3175), середньомiсячний заробiток для обчислення пенсiï становить 4947,01 грн (iндивiдуальний коефiцiєнт заробiтку 1,12322). Далi в таблицi наведено, як змiнився його розмiр пенсiï.

Розрахунок пенсiï до 01.05.2020 Розрахунок пенсiï пiсля 01.05.2020
Основний розмiр пенсiï — 1570,68 грн (1,12322 х 4404,35 грн) х 0,3175 = 1570,68 грн.
Доплата до прожиткового мiнiмуму — 67,62 грн.
Загальний розмiр пенсiйноï виплати — 1638,00 грн.
Основний розмiр пенсiï — 1743,46 грн (1,12322 х 4888,83 грн (4404,35 грн х 1,11) х 0,3175 =1743,46 грн.
Тобто пенсiя збiльшилась на 105,46 грн.

Ще один приклад. Чоловiк, 1956 р. н., має 29 рокiв 3 мiсяцi страхового стажу (коефiцiєнт страхового стажу 0,2925), коефiцiєнт середньомiсячного заробiтку 1,13021.

Розрахунок пенсiï до 01.05.2020 Розрахунок пенсiï пiсля 01.05.2020
Основний розмiр пенсiï — 1494,67 грн (1,16021 х 4404,35 грн) х 0,2925 = 1494,67 грн.
Доплата до прожиткового мiнiмуму — 143,33 грн.
Загальний розмiр пенсiйноï виплати — 1638,00 грн.
Основний розмiр пенсiï — 1743,25 грн (1,16021 х 4888,83 грн (4404,35 грн х 1,11) х 0,2925 =1659,08 грн.
Тобто пенсiя збiльшилась на 21,08 грн.
Оскiльки збiльшення становить менше 100 грн встановлюється доплата в суму i 78,92 грн.
Загальний розмiр пенсiйних виплат — 1738,00 грн.

Iндексацiï пiдлягають пенсiï, призначенi до 01.01.2018, незалежно вiд виду пенсiï (за вiком, по iнвалiдностi, за вислугу рокiв чи у разi втрати годувальника), закону, за нормами якого ïï призначено, а також незалежно вiд того, працює пенсiонер чи нi.

Iндексується частина пенсiï, яка обчислена вiдповiдно до Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування". Жоднi iншi доплати до пенсiй не пiдлягають iндексацiï. Також не пiдлягають iндексацiï пенсiï, призначенi на умовах "спецiальних законiв", за винятком Закону Украïни "Про статус та соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи".

Розглянемо знову ж таки на прикладi. Чоловiк, 1962 р. н., є особою з iнвалiднiстю, пов’язаною з лiквiдацiєю наслiдкiв аварiï на ЧАЕС II групи, 60 вiдсоткiв втрати працездатностi. Заробiтна плата за роботу в зонi вiдчуження за перiод з 05.05.1986 по 20.05.1986 становить 8061,54 грн (iндивiдуальний коефiцiєнт заробiтку 8,67943).

Розрахунок пенсiï до 01.05.2020 Розрахунок пенсiï пiсля 01.05.2020
Основний розмiр пенсiï — 5659,91 грн (8,67943 х 1086,71 грн) х 60 % = 5659,21 грн.
Додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров’ю, — 379,60 грн.
Загальний розмiр пенсiйних виплат — 6038,81 грн.
Основний розмiр пенсiï — 6281,74 грн (8,67943 х 1206,25 (1086,71 х 1,11) х 60 % = 6281,74 грн.
Додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров’ю, — 379,60 грн.
Загальний розмiр пенсiйних виплат — 6661,34 грн.
Тобто пенсiя збiльшилась на 622,53 грн.

Крiм зазначеного перерахунку, з 01.05.2020 встановлено доплату особам, якi отримують пенсiю вiдповiдно до Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" i мають стаж роботи не менше 30 рокiв жiнки та не менше 35 рокiв чоловiки. У разi, якщо у таких осiб розмiр пенсiйних виплат з урахуванням усiх надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльовоï грошовоï допомоги, сум iндексацiï, щомiсячноï компенсацiï у разi втрати годувальника внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством (крiм пенсiй за особливi заслуги перед Украïною), не досягає 2100 грн, встановлюється доплата, щоб загальний розмiр пенсiйних виплат був не менше зазначеноï суми.

Приклад. Чоловiк, 10.09.1948 р. н., має 37 рокiв страхового стажу, отримує пенсiю у розмiрi 2000 грн. З 01.05.2020 встановлюється доплата в сумi 100 грн (2100 грн — 2000 грн).

Звертаємо увагу, що зазначена доплата встановлюється лише до пенсiй, призначених на загальних умовах. До пенсiй, якi призначенi за нормами "спецiальних" законiв, доплата не встановлюється.

У випадку, якщо розмiр пенсiï, обчислений на загальних умовах, пiсля проведеноï iндексацiï та встановлених доплат виявився бiльшим розмiру пенсiï, призначеноï за нормами "спецiальних" законiв (Законiв Украïни "Про прокуратуру", "Про державну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" та iн.), в автоматичному режимi з 01.05.2020 таких осiб переведено на пенсiю згiдно iз Законом Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування". В подальшому, у разi незгоди, особа може звернутися до органiв Пенсiйного фонду iз заявою про повернення ïï на пенсiю, що отримувала до перерахунку.

Всi названi травневi перерахунки проведено в автоматичному режимi, i вже в травнi пенсiонери отримають належнi ïм суми пенсiï в збiльшених розмiрах.

Управлiння застосування пенсiйного законодавства.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.