Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 09 (1541)
8.04.2021
НОВОСТИ
Дата
Актуальная тема
Юбилей
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 09 (1541), 8.04.2021

Легалiзацiя оплати працi — турбота спiльна

Майже усi розумiють, що страховий стаж, який враховується при розрахунку пенсiй — це перiод, протягом якого особа пiдлягала загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню, та за який щомiсяця сплаченi страховi внески в сумi не менше, нiж мiнiмальний страховий внесок.

Обов’язок сплачувати єдиний соцiальний внесок, до складу якого з 2011 року входять страховi внески на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування, покладено на роботодавцiв.

Слiд вiдзначити, що єдиний внесок сплачується в розмiрi 22 вiдсоткiв нарахованих на фонд оплати працi кожного працiвника.

Однак чимало роботодавцiв, бажаючи уникнути зайвих витрат, змушують найманих робiтникiв працювати за невелику зарплату, а часом зовсiм не декларують оплату працi, i видають заробiтну плату в "конвертах". У цьому випадку мова йде про "тiньовi" заробiтки, з яких не сплачуються податки та страховi внески, чим порушується цiла низка законiв про працю та соцiальне страхування, що призводить до великих втрат економiкою краïни та працiвниками особисто.

Коли працiвники досягнуть пенсiйного вiку, i треба буде оформлювати пенсiю, багато хто дiзнається, що розмiр ïх пенсiï набагато менше, нiж розраховували, а де в кого взагалi не вистачає страхового стажу для набуття права на призначення пенсiï.

Працюючим громадянам необхiдно знати, що права найманих працiвникiв захищенi статтею 16 Закону Украïни "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", згiдно якоï застрахованi особи мають право отримувати вiд роботодавця пiдтвердження про сплату страхових внескiв, у тому числi в письмовiй формi, а також вимагати сплати таких внескiв у повному обсязi, в тому числi в судовому порядку.

З метою захисту прав застрахованих осiб фахiвцями Головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi проводиться монiторинг вiдомостей Реєстру застрахованих осiб для виявлення ознак порушень законодавства про працю та соцiальне страхування.

Iнформацiя про виявленi ознаки можливих порушень законодавства передається до Головного управлiння Держпрацi в Одеськiй областi та Головного управлiння Державноï податковоï служби в Одеськiй областi для застосування заходiв впливу до порушникiв дiючого законодавства, у тому числi проведення перевiрок.

Крiм того, Головне управлiння постiйно спiвпрацює з органами влади та мiсцевого самоврядування. Наприклад, у 2020 роцi ïх було повiдомлено про 17,2 тис. суб’єктiв, якi здiйснювали нарахування заробiтноï плати застрахованим особам менше встановленого законодавством мiнiмального розмiру заробiтноï плати. На комiсiях райдержадмiнiстрацiй заслухано 279 страхувальникiв.

Подолати таке явище сьогодення, як заниження офiцiйно задекларованоï зарплатнi та виплата заробiтноï плати в "конвертах", можливо лише за умови об’єднання спiльних зусиль органiв влади i суспiльства.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60