Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 13 (1545)
3.06.2021
НОВОСТИ
Вопрос-ответ
Острая тема
История
Вокруг Света
Культура
Спорт
Мяч в игре
Повесть
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 13 (1545), 3.06.2021

Зарахування перiоду догляду за дитиною

Вiдповiдно до статтi 24 Закону Украïни "Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування" (далi — Закон №1058) визначено, що пiсля 1 сiчня 2004 року до страхового стажу зараховуються перiоди, протягом яких особа пiдлягала загальнообов’язковому державному пенсiйному страхуванню та за якi щомiсяця сплаченi страховi внески.

Умови та особливостi зарахування часу догляду за дитиною до 3-х рокiв:

до 01.01.2004 перiод догляду непрацюючоï матерi за дитиною до 3-х рокiв враховується на пiдставi свiдоцтва про народження дитини (у разi смертi дитини — свiдоцтва про смерть); документiв про те, що до досягнення 3-рiчного вiку мати не працювала;

з 01.01.2004 по 31.12.2004 — вищезазначених документiв та довiдки про отримання допомоги по догляду;

з 01.01.2005 — на пiдставi вiдомостей про сплату страхових внескiв з бази даних реєстру застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування.

Перiод перебування у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю та пологами у перiод з 1 сiчня 2004 року по 30 червня 2013 року включно пiдтверджується свiдоцтвом про народження дитини (у разi смертi дитини — свiдоцтва про смерть), наказом про надання вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, довiдкою з реєстру застрахованих осiб.

Згiдно статтi 30 Закону Украïни "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи" до страхового стажу одному з батькiв зараховується час догляду за потерпiлою дитиною до досягнення нею 12-рiчного вiку.

Вказаний перiод зараховується одному з батькiв, який не працював та доглядав дитину, якщо такий догляд вiдбувався до 01.01.2004.

Пiдстав для зарахування до страхового стажу перiоду догляду за потерпiлою дитиною пiсля 2004 немає, оскiльки такi батьки не є застрахованими особами та за них у цей перiод не сплачуються внески до Пенсiйного фонду.

Час догляду встановлюється вiдповiдно до Порядку 637 на пiдставi:

— свiдоцтва про народження дитини або паспорту (у разi смертi дитини — свiдоцтва про смерть);

— заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсiï, про те, що нiхто з батькiв не скористався зазначеною пiльгою;

— посвiдчення дитини, яка потерпiла вiд Чорнобильськоï катастрофи, або довiдки про видачу такого посвiдчення;

— документiв про те, що до досягнення дитиною 12-рiчного вiку один iз батькiв, який бажає врахувати час догляду до стажу, не працював (виписка iз трудовоï книжки, данi реєстру застрахованих осiб та данi про те, що особа не перебувала на облiку як фiзична особа-пiдприємець).

Якщо за вiдпусткою для догляду за дитиною до досягення нею трирiчного вiку жiнка не зверталася (у тому числi у разi смертi дитини до закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або мертвонародження, про що додатково надається свiдоцтво про смерть дитини), надається свiдоцтво про народження дитини. У цьому випадку перiод перебування у вiдпустцi визначається як перiод непрацездатностi за вiдомостями реєстру застрахованих осiб, що не може перевищувати тривалостi такоï вiдпустки, втановленоï статтею 17 Закону Украïни "Про вiдпустки", а для жiнок, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи, — тривалостi передбаченоï статтею 30 Закону Украïни"Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоï катастрофи".

Вiддiл обслуговування громадян №14 (сервiсний центр) управлiння обслуговування громадян ГУ ПФУ в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.