Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 43 (1436)
30.11.2018
НОВОСТИ
Актуальная тема
Здоровье
Увлечения
Вокруг Света
Детектив
Спорт
Мяч в игре
Память
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 43 (1436), 30.11.2018

МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО
В СФЕРI ПЕНСIЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Про пенсiйне забезпечення наших спiввiтчизникiв, якi обрали роботу за кордоном, розповiдаε заступник начальника головного управлiння Пенсiйного фонду Украïни в Одеськiй областi Тетяна Павлiвна ЯВОРСЬКА.

Громадяни Украïни, якi легально працюють чи ранiше працювали в рядi краïн за кордоном, можуть бути впевненi, що коли прийде час оформляти пенсiю, цей перiод буде зараховано до ïх страхового стажу. Для забезпечення такого права Украïною укладено низку двостороннiх та багатостороннiх мiжнародних договорiв (угод) з пенсiйного забезпечення.

Так, у 1992-1993 рр. укладено три багатостороннiх угоди у сферi пенсiйного забезпечення, а саме: Угоди про гарантiï прав громадян держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав в галузi пенсiйного забезпечення; Угоди про порядок пенсiйного забезпечення вiйськовослужбовцiв та членiв ïх сiмей i державне страхування вiйськовослужбовцiв держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав; Угоди про порядок пенсiйного забезпечення та державного страхування спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ держав - учасниць Спiвдружностi Незалежних Держав, зобов`язання за якими взяли також держави - учасницi СНД, а саме: Республiка Бiлорусь, Республiка Вiрменiя, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Росiйська Федерацiя, Республiка Таджикистан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Республiка Молдова (iз зауваженнями).

Також у 1995 роцi укладено двостороннi угоди про пенсiйне забезпечення за територiальним принципом призначення пенсiй з Азербайджанською Республiкою, Республiкою Бiлорусь, Республiкою Молдова та Грузiεю.

Угоди передбачають пенсiйне забезпечення громадян цих держав та членiв ïхнiх сiмей за законодавством тiεï держави, на територiï якоï вони проживають, тобто за територiальним принципом.

Усi витрати несе держава, яка надаε пенсiйне забезпечення i взаεморозрахунки мiж державами не провадяться.

Отже пiд час визначення права на пенсiю враховуεться весь стаж, набутий на територiï цих держав, а також на територiï колишнього СРСР.

Наприклад: Громадянин звертаεться за призначенням пенсiï на територiï Украïни. За записами у трудовiй книжцi з 1986-го по 1996-й роки працював на територiï Республiки Бiлорусь.

При призначеннi пенсiï весь стаж роботи на територiï Республiки Бiлорусь буде зарахований за нормами законодавства Украïни.

Крiм того, укладено двостороннi угоди про пенсiйне забезпечення за пропорцiйним принципом призначення пенсiй з державами €С: Республiкою Болгарiя, Естонською Республiкою, Королiвством Iспанiя, Латвiйською Республiкою, Литовською Республiкою, Республiкою Польща, Португальською Республiкою, Словацькою Республiкою, Чеською Республiкою.

Цi Договори застосовуються пiд час призначення пенсiй за вiком, по iнвалiдностi, в разi втрати годувальника, за вислугу рокiв вiдповiдно до Закону Украïни "Про загальнообов`язкове державне пенсiйне страхування".

Як передбачено положеннями Договорiв, кожна держава призначаε та виплачуε пенсiю за страховий стаж, набутий на своïй територiï. При цьому страховий стаж, набутий на територiï iншоï держави, яка пiдписала Угоду, враховуεться лише для визначення права на пенсiю. В усiх Договорах, крiм Договорiв з Естонiεю, Чехiεю та Словаччиною, iснуε норма щодо пiдсумування перiодiв роботи за певною професiεю або на певнiй роботi для визначення права на пенсiю на пiльгових умовах.

Наприклад, громадянин 1958 року народження, у 2018 роцi звертаεться за призначенням пенсiï. Маε 24 роки стажу роботи в Украïнi та 12 рокiв стажу в Iспанiï.

Зважаючи на те, що в 2018 роцi право на пенсiю мають особи за наявностi не менше 25 рокiв страхового (трудового) стажу, право на пенсiю за стажем роботи в Украïнi не виникаε. Право на пенсiю маε лише у разi пiдсумування стажу роботи в Украïнi та в Iспанiï. При цьому стаж роботи в Iспанiï повинен бути пiдтверджений iспанською стороною. Розмiр пенсiï розраховуεться за стаж роботи в Украïнi, тобто за 24 роки. Стосовно ж стажу роботи на територiï Iспанiï, то громадянин маε право звернутися до компетентних органiв Королiвства Iспанiя з питання призначення пенсiï, якi в свою чергу винесуть рiшення щодо права на пенсiю та ïï розмiру на територiï Iспанiï, виходячи iз законодавчих норм своεï краïни.

На територiï Украïни також дiють мiжнароднi договори, укладенi колишнiм СРСР за територiальним принципом пенсiйного забезпечення з Монгольською Народною Республiкою, Румунiεю, Угорщиною.

Згiдно з цими Договорами пенсiйне забезпечення громадян здiйснюεться за законодавством тiεï держави, на територiï якоï вони постiйно проживають, ураховуючи трудовий (страховий) стаж, у тому числi i страховий стаж на пiльгових умовах, набутий на територiï Договiрноï Сторони, який пiдтверджуεться вiдповiдною довiдкою-формуляром. Тобто також дiε територiальний принцип призначення пенсiй, коли кожна держава виплачуε ту частину пенсiï, яка розрахована за стаж, набутий на ïï територiï.

Слiд зауважити, що не випадково названi краïни, з якими Украïна маε спiвпрацю в сферi пенсiйного забезпечення. Це пов`язано з тим, що коли нашi громадяни працюють в краïнi, з якою такi Договори чи Угоди не укладено, то стаж роботи, набутий на територiï цiεï краïни, не буде врахований при обчисленнi пенсiï.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

По вопросам приобретения книг звоните по тел.: 649-656, 649-660