Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 06 (1538)
18.03.2021
НОВОСТИ
Проблемы и решения
Актуально
Культура
Вокруг Света
Тема
Спорт
Мяч в игре
История
Официально
12-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 06 (1538), 18.03.2021

КОЛИ ТАТО — ПОРУЧ

Влiтку минулого року Фонд народонаселення ООН в Украïнi (UNFPA Ukraine) провiв дослiдження щодо участi чоловiкiв у вихованнi дiтей.


Результати виявилися невтiшними:

65 % чоловiкiв думають, що достатньо просто заробляти грошi, щоб бути хорошим татом...

62 % визнають, що зазвичай дружина забезпечує щоденне пiклування про дитину...

63 % вважають, що мiняти пiдгузки дiтям — "жiноча" робота...

Чоловiки проводять iз власними дiтьми в середньому 22 години на тиждень, у той час як жiнки — 49 годин...

У 78 % родин саме дружина перебуває вдома з дитиною, коли та хворiє...

Як наслiдок:

— 71 % татусiв вважають, що вони проводять надто мало часу з дiтьми через свою роботу;

— понад 60 % шлюбiв закiнчуються розлученням, зокрема, внаслiдок нерiвномiрного розподiлу домашнiх обов’язкiв;

— i лише у старшому вiцi 80 % чоловiкiв жалкують, що недостатньо часу придiляли своïм дiтям.

"В украïнському суспiльствi все ще переважають традицiйнi пiдходи, де близько 70 % чоловiкiв вважають, що найголовнiшою роллю жiнки є "пiклування за домом" i бiльше 60 % погоджуються, що матерi є основними пiклувальницями за дiтьми в родинах", — прокоментував це дослiдження Хайме Надаль, голова Представництва UNFPA в Украïнi. — "Цi погляди та хибнi уявлення є перешкодою для жiнок мати однаковi можливостi в життi, особливо коли йдеться про розвиток кар’єри та економiчну незалежнiсть".

Подiбна ситуацiя, дуже далека вiд сучасних європейських норм та пiдходiв, спонукала UNFPA розпочати впровадження мiсцевих iнiцiатив iз вiдповiдального татiвства, спрямованих на подолання традицiйних гендерних стереотипiв, навчання чоловiкiв навичкам пiклування за дитиною, дитячiй психологiï, ненасильницькiй поведiнцi тощо. Одна з найбiльш цiкавих форм такоï роботи — створення мережi клубiв "ТАТОhub". Цей проект реалiзується UNFPA та структурою "ООН Жiнки" в рамках програми "ЄС за гендерну рiвнiсть: разом проти гендерних стереотипiв та гендерно-зумовленого насильства", що фiнансується Європейським Союзом.

"Украïна є частиною першоï регiональноï програми, яка охоплює питання гендерноï рiвностi в регiонi Схiдного партнерства", — зазначив Мартiн Шредер, керiвник вiддiлу економiчноï спiвпрацi, соцiального та регiонального розвитку Представництва ЄС в Украïнi. — "Програма спирається на стратегiï, спрямованi на боротьбу зi структурними гендерними бар’єрами та нормами, з особливим акцентом на трансформацiю стереотипноï поведiнки, залучення чоловiкiв до батькiвських та домашнiх обов’язкiв та зменшення кiлькостi людей, якi постраждали вiд гендерно-зумовленого насильства шляхом профiлактичних заходiв для потенцiйних агресорiв".

Першi два клуби "ТАТОhub" вiдкрилися у Вiнницi та Одесi. У чорноморському мiстi цей проект реалiзує Громадський Рух "Вiра, Надiя, Любов" — одна з найвiдомiших мiсцевих громадських органiзацiй.

"Наша мета — сприяти якомога бiльшому залученню чоловiкiв до виховання та догляду за дiтьми, побудовi партнерських стосункiв у родинi, проведенню спiльного сiмейного дозвiлля, i, звичайно, розвiювати гендернi стереотипи щодо сiмейних обов’язкiв", — каже голова Громадського Руху Тетяна Семикоп. — "Наш клуб "ТАТОhub" — це мiсце, де проходять тренiнги, iнформацiйнi заняття, майстер-класи, арт-терапiя, консультацiï спецiалiстiв, iнтерактивнi iгри iз залученням татусiв з дiтьми".

На початку були певнi побоювання: як сприймуть чоловiки такий проект, чи буде достатньо бажаючих постiйно приймати участь у заходах нового клубу? Тому перше, що зробили iнiцiатори, це провели анкетування серед чоловiкiв, щоб мати уяву, що саме хвилює та цiкавить татусiв у першу чергу. Виявилося, що переважна кiлькiсть опитаних хочуть зрозумiти, як побудувати у сiмействi довiрливi стосунки, як в умовах обмеженого часу найбiльш ефективно проводити з дiтьми дозвiлля, яким чином розвантажити дружин тощо. Iдея знайшла вiдгук, а "сарафанне радiо" поширило iнформацiю настiльки, що поки що (в умовах карантину) доводиться навiть обмежувати кiлькiсть учасникiв окремих заходiв.

Досить швидко знайшлися i тi, хто готовий допомогти реалiзувати цей проект, бо поки що "ТАТОhub" не має свого примiщення. Першу акцiю провели у кулiнарнiй школi "Плюшкiнъ", де, до речi, вчаться готувати рiзнi страви чимало хлопчакiв. 18 грудня, напередоднi Дня святого Миколая, 10 пар (тато+дитина) разом готували рiздвянi смаколики.

"Як не дивно, але деякi дiти виявилися бiльшими скептиками, нiж батьки", — пригадує координаторка проекту Альона Юхимчук. — "Двi дiвчинки, коли дiзналися, що доведеться робити, аж зареготали: як це так — тато i кулiнарiя?! Але дуже швидко скептицизм змiнився захопленням, i наприкiнцi всi охоче ласували власноруч виготованими смаколиками".

У сiчнi 2021 року через вiдомi обставини заходи довелося проводити в онлайн-режимi, на сторiнцi клубу у Фейсбуцi. Проте це лише сприяло популярностi проекту. Майже кожного дня додавалося по кiлька нових учасникiв та учасниць (мами цiкавляться ходом проекту не менш активно, нiж чоловiки). Забiгаючи наперед, вiдзначимо, що зараз на цiй сторiнцi бiля 350 активних учасникiв. Особливою популярнiстю користувалися онлайн-бесiди провiдного психолога "ТАТОhub" Андрiя Костюка. Тому, коли основнi карантиннi обмеження було знято, новий клуб вже мав певну кiлькiсть активiстiв, якi охоче вiдвiдують заходи, тим бiльше, що органiзатори намагаються урiзноманiтнити програму.

Ось лише кiлька прикладiв.

Василь Коваль, один iз учасникiв проекту, є тренером з йоги. В Одесi такi заняття вiдвiдують переважно жiнки, чомусь вважається, що йога — "не чоловiче" заняття. Проте лише за одне тренування, де чоловiки разом iз дiтьми вчилися знаходити гармонiю мiж тiлом та душею, правильно дихати тощо, цей стереотип вдалося змiнити. Як зiзнавалися всi учасники, вони наочно вiдчули, наскiльки слушною є приказка про здорове тiло та здоровий дух.

Кiлька татусiв взяли участь у представницькому круглому столi на тему "Домашнє насильство очима чоловiкiв". Разом iз депутатами мiськради, фахiвцями Управлiння сiмейноï та гендерноï полiтики обласноï держадмiнiстрацiï, представниками правоохоронних органiв та громадських органiзацiй, освiтянами, вони обговорили питання протидiï домашньому насильству та визначили план спiвпрацi щодо вирiшення цiєï проблеми.

Андрiй Костюк провiв семiнар "Вiдповiдальне татiвство. Гендернi стереотипи — чому це погано i що з цим робити?" Серед iншого, вiн пояснював, чому дiвчатам корисно грати в машинки i пiстолети i чому немає нiчого поганого в тому, що хлопчик плаче. Така постановка питання викликала жваву дискусiю, так само, як i тема вiдпусток по догляду за дiтьми, якi беруть чоловiки. Проте певне зiткнення поглядiв не завадило усiм учасникам зiзнатися, що такi обговорення приносять чималу користь...

У цьому ми пересвiдчились, побувавши на одному iз таких заходiв, а саме, на психологiчному тренiнгу "Як створити довiрливi стосунки мiж батьком та дитиною".

Захiд проходив у двох кiмнатах: поки в однiй батьки слухали та обговорювали розповiдь психолога Руслана Гуменюка, дiти теж не гаяли часу. Разом iз Андрiєм Костюком та Альоною Юхимчук вони створювали "карту бажань".

Руслан запропонував чоловiкам обговорити такi питання: яка роль тата та мами у сiм’ï; як побудувати комфортнi стосунки без втручання в особистий простiр; чи є мiсце гендерним стереотипам у сiм’ях присутнiх тат. Як виявилося, гендернi стереотипи — явище поширене навiть серед "просунутих" чоловiкiв, i далеко не всi готовi були прийняти на вiру конструктивнi тези. Дискусiя вийшла гострою, i психологу довелося напружити всю свою ерудицiю та професiйне вмiння, аби переконати, що батько та мати — два рiвноправнi менеджери сiмейного виховання. А найбiльше враження справили на учасникiв розповiдь психолога про дослiдження, згiдно з яким, чим бiльше татусi проводять часу з дитиною, тим довше вони живуть (у середньому — на три-чотири роки). Пояснюється це явище досить просто: такi татусi бiльше бувають на свiжому повiтрi, грають iз дiтьми у рiзнi iгри, тобто ведуть бiльш активний та здоровий спосiб життя, у таких сiм’ях менше виникає конфлiктiв тощо.

Поки татусi дискутували з Русланом, Андрiй та Альона проводили захоплююче заняття з дiтлахами.

Не дуже велику за розмiрами кiмнату зусилля органiзаторiв перетворили на цiле дитяче мiстечко, де є навiть шведська стiнка та гойдалки, не кажучи вже про багато iграшок. Але цього разу дiти зiбралися за круглим столом i з задоволенням виконували завдання, якi ïм пропонував психолог.

Одеський клуб "ТАТОhub" завойовує все бiльшу популярнiсть. Про це свiдчить успiх фотовиставки "Нечоловiча професiя?", яку Рух "Вiра, Надiя, Любов" провiв за пiдтримки обласноï науковоï бiблiотеки iменi Грушевського. Виставками одеситiв здивувати важко, але цього разу на вiдкриття прийшло стiльки вiдвiдувачiв, скiльки буває лише на експозицiях модних митцiв. Привабила оригiнальна тема: практично вперше у мiстi фотохудожниця Марина Шестакова представила 40 робiт iз зображеннями чоловiкiв, якi — згiдно зi сталими гендерними стереотипами — працюють у сферах, нiбито бiльше притаманних жiнкам.

"Цей проект спрямований на подолання гендерних стереотипiв та проти гендернозумовленого насильства. Тому серед героïв — вихователь дитячого садка, флорист, майстер iз нарощування волосся, манiкюрщик, тренер з фiтнесу тощо", — пояснила голова Громадського Руху Тетяна Семикоп. — "Також ми зiбрали фотокартки чоловiкiв, якi допомагають дружинам та спiльно з ними займаються домашнiми справами".

Загалом за десять днiв фотокартини побачили бiля тисячi вiдвiдувачiв.

Натхненнi трьома першими мiсяцями роботи, органiзатори одеського клубу "ТАТОhub" запланували чимало цiкавих заходiв — флешмоби, майстер-клас iз гончарства, створення шпакiвень, лiтнi табори; вони намагаються охопити рiзнi сфери для рiзнобiчного розвитку учасникiв проекту. Поки що розвиток дещо стримує незрозумiлi перспективи iз карантином та вiдсутнiсть постiйного примiщення. Що стосується першоï причини, то, ймовiрно, знову доведеться бiльшу частину заходiв проводити у режимi онлайн, а щодо примiщення, тут сподiвання базуються на тому, що мiсцева влада — на рiвнi мiста та областi — схвально ставиться до проекту, то ж настрiй загалом оптимiстичний.

Iз оптимiзмом дивляться у майбутнє також i у Представництвi UNFPA в Украïнi. Iнiцiатив з вiдповiдального татiвства стає все бiльше. Навiть виникла потреба провести зустрiч, щоб познайомитись, обмiнятись досвiдом, подiлитись досягненнями i проблемами, а також запланувати спiльнi активностi на майбутнє. Така зустрiч вiдбулася у Харковi, де зiбралися представники 12 органiзацiй з Вiнницi, Одеси, Києва, Троïцького, Краматорська, Рубiжного, Запорiжжя, Бердянська, Мирнограда.

"Ми гордi неймовiрно потужними досягненнями й крутими iнiцiативами, якi були реалiзованi нашими партнерами", — оцiнили у UNFPA результати зустрiчi. — "Завдяки таким активiстам i активiсткам вже у найближчому майбутньому статистика в Украïнi змiниться, i нашi тати будуть придiляти стiльки ж часу вихованню дiтей, як i ïх дружини, i пишатимуться цим".

Олександр ГАЛЯС.

Матерiал створено в межах проекту "Гендерночутливий простiр сучасноï журналiстики", що реалiзовується Волинським прес-клубом у партнерствi з Гендерним центром Волинi та за пiдтримки Украïнськоï медiйноï програми, що фiнансується Агентством США з мiжнародного розвитку (USAID) i виконується Мiжнародною органiзацiєю Internews.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.