Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 48 (1392)
22.12.2017
НОВОСТИ
Праздник
Острая тема
Дела и люди
Вокруг Света
Спрашивайте - отвечаем
Спорт
Футбол
Культура
Отцы и дети
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 48 (1392), 22.12.2017

СВЯТКОВИЙ ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЛIКБЕЗ:
КРАЩЕ З НИМ, АНIЖ БЕЗ

Наближаються самi довгоочiкуваннi радiснi сiмейнi свята - Новий рiк та Рiздво Христово.

Напевно, дуже важко знайти таку людину, яка б не любила ïх святкувати. В цi передноворiчнi днi ми з особливою ретельнiстю та натхненнiстю прикрашаεмо своε помешкання, щоб приεмна атмосфера вiд цих свят залишалась в спогадах на цiлий рiк.

Але, на превеликий жаль, як засвiдчуε багаторiчна статистика, саме у цi святковi днi виникаε чимало пожеж та iнших надзвичайних подiй. Люди, захоплюючись круговоротом надмiрного святкування, втрачають пильнiсть i забувають про власну безпечнiсть, що в свою чергу приводить до виникнення пожежi. Iнодi це закiнчуεться трагiчно. Знаходячись у святковому пiднесеному станi, далеко не всi собi уявляють, що навiть маленька iскорка вiд бенгальського вогню може стати причиною лиха.

Значна кiлькiсть пожеж виникаε через залишенi без нагляду включеними електро- та газоприлади: телевiзори, електрообiгрiвачi та iн. Люди, виходячи з дому, залишають ïх увiмкненими. Також через зловживання алкогольними напоями вони iнодi засинають, забуваючи ïх вимкнути, або запалюють у лiжку цигарку, що також нерiдко приводить до бiди.

Особливо хочеться звернути увагу на дiтей. Iнодi батьки залишають своïх маленьких чад на свята вдома одних. I малюки у вiдсутнiсть старших знаходять собi небезпечнi розваги - забавляються сiрниками, запальничками, бенгальськими вогнями, петардами, а це в свою чергу приводить до виникнення пожежi. I тодi життя дитини потрапляε до лап ненажерливого"червоного пiвня".

Далеко не всi любителi фейεрверкiв, наприклад, знають, що температура стержня бенгальського вогню досягаε 1200 градусiв, а його iскри на вiдстанi пiвметра остигають лише до 60 градусiв. Викид полум`я хлопушки досягаε декiлька десяткiв сантиметрiв, а вибух петарди в закритому примiщеннi може травмувати барабаннi перепонки у вухах. А коли цi небезпечнi "забавки" попадають до рук дiтлахiв, якi не дуже усвiдомлюють наслiдки таких розваг, то до бiди недалеко.

Неодмiнним атрибутом святковоï атмосфери ε новорiчна ялинка, прикрашена рiзноманiтними яскравими кольоровими меркаючими гiрляндами, лiхтариками, iграшками та iн.

Для тих, хто дотримуεться традицiï зустрiчати цi свята з ялинкою, не зайвим буде з цього приводу нагадати про основнi протипожежнi правила.

По-перше, ялинку необхiдно встановлювати на добре закрiпленiй стiйкiй основi, щоб не допустити ïï перекидання.

По-друге, не можна лiсову красуню розмiщати поблизу штор, гардин, обiгрiвачiв, в мiсцях виходу з примiщень. Забороняεться встановлювати ялинку в проходах, бiля виходiв, на шляхах евакуацiï людей.

По-третε, не слiд прикрашати ялинку ватою, марлею, целулоïдними iграшками, адже це легкозаймистi матерiали, котрi спалахують миттεво.

По-четверте, не можна прикрашати ялинку свiчками, для цього необхiдно використовувати тiльки електричнi гiрлянди заводського виготовлення зi справними токоведучими частинами (токопровiдними частинами), якi мають сертифiкат якостi. Застосовувати гiрлянди потрiбно тiльки з послiдовним увiмкненням лампочок з напругою до 12 В, а потужнiсть лампочок не повинна перевищувати 25 Вт. Електропроводка до лампочок ялинковоï iлюмiнацiï повинна бути виконана гнучкими проводами з мiдними жилами, а пiдключення гiрлянд до мережi належить виконувати тiльки за допомогою штепсельних з`εднань.

Перед прикрашенням ялинки електрогiрляндою необхiдно перевiрити ïï на справнiсть. Необхiдно перед ïï вмиканням в електророзетку перевiрити надiйнiсть iзоляцiï та з`εднання проводiв. Якщо при включеннi ви помiтите, що гiрлянда "iскрить", необхiдно термiново вимкнути ïï i бiльше не використовувати. Не дозволяйте самостiйно без нагляду дорослих вмикати дiтям iлюмiнацiю ялинки i залишати ввiмкненою без нагляду дорослих. Небезпечно також залишати ввiмкнену електрогiрлянду на нiч.

Дуже небезпечно використовувати для освiтлення ялинки електрогiрлянди кустарного виготовлення.

Любителям прикрашати свою оселю ялинкою iз синтетичного матерiала необхiдно пам`ятати про те, що вона легко спалахуε i видiляε при горiннi дуже токсичнi продукти горiння.

Керiвникам установ, пiдприεмств, органiзацiй, вiдповiдальним особам, призначеним за забезпечення протипожежних заходiв в мiсцях, де будуть вiдбуватися святковi заходи, необхiдно пам`ятати, що, якщо у святкуваннi беруть участь понад 50 осiб, дозволяεться використовувати примiщення, забезпеченi не менш, нiж двома евакуацiйними виходами. На вiкнах не повинно бути глухих грат, i розташованi вони повиннi бути не вище другого поверху в будiвлях iз горючим перекриттям.

Примiщення для святкування повинно бути забезпечене достатньою кiлькiстю первинних засобiв пожежогасiння, справною пожежною автоматикою. Не дозволяεться використовувати для обiгрiву примiщень, де проводяться свята, саморобнi, кустарнi електрообiгрiвачi, а використовувати тiльки заводського виробництва, якi мають сертифiкат якостi.

Забороняεться: встановлювати ялинку в проходах, бiля виходiв на шляхах евакуацiï людей на випадок пожежi; прикрашати марлею, ватою, целулоïдними iграшками, не просоченими вогнезахисною сумiшшю, застосовувати для iлюмiнацiï ялинки свiчки; одягати дiтей в костюми iз легкозаймистих матерiалiв: вати, бумаги, марлi та iн.

В примiщеннях, де встановлена лiсова красуня, не можна влаштовувати фейεрверки, запалювати бенгальськi вогнi, використовувати петарди.

Пiсля закiнчення свят не варто довго тримати ялинку в помешканнi, адже висохла хвоя становить пiдвищену пожежну небезпеку.

Як традицiя, що склалася вiками, у новорiчнi та рiздвянi свята принято навiдувати рiдних, друзiв.

Пам`ятайте, що, виходячи з дому, треба обов`язково виключити усi обiгрiваючi прилади. Не можна доручати нагляд за ними дiтям, iнвалiдам, особам, якi перебувають в нетверезому станi.

Роз`яснiть дiтям небезпеку та наслiдки розваг з вогнем, пiротехнiчними засобами та правила безпечноï поведiнки пiд час зимових канiкул.

Дотримуючись цих нескладних правил протипожежноï безпеки, ви можете бути спокiйнi - вашi новорiчнi та рiздвянi свята не будуть затьмаренi бiдою.

Бережiть себе та оточуючих! Щасливого вам Нового року та Рiздва Христового! Хай Бог оберiгаε вас!

Ярослав КОВАЛЬЧУК,
головний iнспектор
Малиновського РВ ГУ ДСНС Украïни
в Одеськiй областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання звертайтеся за адресою.