Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 10 (1255)
20.03.2015
НОВОСТИ
События
Дела и люди
Правопорядок
Скандал
Спрашивайте - отвечаем
Баскетбол
Спорт
Юбилей
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 10 (1255), 20.03.2015

Знаковий з`ïзд Радикальноï партiï

15 березня вiдбувся VII з`ïзд Радикальноï партiï Олега Ляшка, на якому були присутнi близько тисячi делегатiв з усiх областей Украïни. Прийнятi на ньому рiшення полiтологи та експерти вже назвали як "знаковими", так i "iсторичними".

Нагадаεмо, що за пiдсумками перших 100 днiв дiяльностi ВРУ VIII скликання, саме фракцiя Радикальноï партiï була визнана найбiльш ефективною з усiх фракцiй з точки зору кiлькостi поданих i прийнятих законопроектiв.

Отже, за рiшенням з`ïзду, фракцiя Радикальноï партiï залишаεться у складi парламентськоï коалiцiï, проте вимагаε переформатування уряду, перш за все замiни мiнiстрiв палива i енергетики, iнфраструктури, екологiï, голови Нацiонального банку та глави Генштабу.

"100 днiв роботи нового уряду показали, що коалiцiйний уряд, створений п'ятьма фракцiями, - це п'ятиголова гiдра, яка не знаε, що робити - прем'εр каже одне, мiнiстри роблять iнше, ïхнi заступники роблять третε", - зазначив лiдер Радикальноï партiï.

За результатами з`ïзду було прийнято "Манiфест народноï перемоги", який став дороговказом для дiяльностi РПЛ на найближчу перспективу.

Манiфест складаεться з трьох роздiлiв, якi визначають головнi прiоритети подальшоï роботи партiï.


Все для фронту, все для перемоги

Зокрема, у роздiлi "Захист державностi. Визволення Украïни" йдеться про формування державноï полiтики за принципом: все - для фронту, все - для перемоги. На думку радикалiв, це означаε переорiεнтування економiки вiдповiдно до стану вiйни.

Досить правильною, на думку вiйськових експертiв, ε пропозицiя РПЛ щодо змiни формату мобiлiзацiï. На фронт повиннi iти перш за все тi, хто сам маε готовнiсть i бажання воювати, а не тi, кого треба змушувати. Також радикали наполягають на збiльшеннi термiну вишколу. Крiм того, бiйцi повиннi проходити не лише вiйськовий, а й медичний вишкiл, тому що найбiльш цiнним ε здоров`я та життя кожного украïнця.

Звертаε на себе увагу iнiцiатива Радикальноï партiï, яка стосуεться ротацiï керiвних кадрiв Збройних Сил Украïни. Керувати армiεю повиннi бойовi полковники i майори, якi в час нинiшньоï росiйсько-украïнськоï вiйни довели свою дiεздатнiсть, плече-в-плече з рядовими бiйцями ризикували життям, здоров'ям i свободою.

Представники Радикальноï партiï одними з перших вказали на необхiднiсть створення належних умов для престижу вiйськовоï професiï. Так, пропонуεться створити суспiльнi умови для того, аби вiйськовi були найбiльш привiлейованою верствою населення, користалися особливою повагою спiввiтчизникiв i мали державне забезпечення на найвищому рiвнi.

Соцiалiзацiя економiки

Наступний роздiл "Манiфесту Народноï перемоги" - "Порядок в економiцi. Соцiальна справедливiсть" пiдiймаε гострi питання незадовiльного стану украïнськоï економiки та вiдсутностi соцiальних гарантiй для бiльшостi населення. Серед основних крокiв, якi пропонуε РПЛ, можна видiлити ротацiю елiт, нацiоналiзацiю майна московських окупантiв в Украïнi, лiквiдацiю монополiй, стабiлiзацiю курсу нацiональноï гривнi шляхом боротьби iз спекуляцiями та привiлейованим становищем окремих банкiв. Також важливою вимогою РПЛ ε нацiоналiзацiя незаконно приватизованого - по сутi, вкраденого у держави олiгархами - майна. Найперше - в енергетичнiй галузi. Нагадаεмо громадськостi, що жодна з полiтичних сил украïнського парламенту, окрiм Радикальноï партiï, не висуваε такоï вимоги, що свiдчить про залежнiсть бiльшостi партiй вiд олiгархiв.

Олег Ляшко вважаε, що ресурси, здобутi шляхом нацiоналiзацiï, демонополiзацiï ринкiв, а також кошти, наданi Мiжнародним валютним фондом, мають бути спрямованi не на проïдання i розкрадання, а на розвиток i захист. Насамперед, мова йде про вiдродження нацiонального виробництва.

У сферi захисту простих громадян Радикальна партiя виступаε за соцiалiзацiю економiки. Перш за все це означаε пiдняття пенсiй, зарплат бюджетникам, стипендiй, допомоги iнвалiдам, багатодiтним сiм'ям, малозабезпеченим, зниження тарифiв для населення та багато iнших крокiв, якi реально здатнi полегшити життя бiльшостi украïнцiв.

€диний центр впливу

Роздiл "Змiни до Конституцiï. Судова реформа" пропонуε проведення всеукраïнського референдуму щодо визначення подальшоï моделi державного управлiння - президентськоï або парламентськоï. За словами Олега Ляшка, в Украïнi повинен бути εдиний дiεвий центр впливу, що несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ у державi.

Щодо судовоï реформи, необхiдно скасувати недоторканiсть суддiв та провести аудит майна i рахункiв суддiв та ïх родичiв з метою виявити всiх хабарникiв без винятку.

Наостанок Олег Ляшко зазначив, що Радикальна партiя готова брати на себе повну вiдповiдальнiсть за стан справ у державi, сформувати однопартiйний уряд, щоб захистити Украïну вiд окупантiв та олiгархiв, визволити окупованi територiï, навести лад в економiцi i забезпечити украïнцям нормальну зарплату i гiдне життя.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60