Подшивка Свежий номер Реклама О газете Письмо в редакцию Наш вернисаж Полезные ссылки

Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 10 (1255)
20.03.2015
НОВОСТИ
События
Дела и люди
Правопорядок
Скандал
Спрашивайте - отвечаем
Баскетбол
Спорт
Юбилей
16-я полоса

+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

добавить на Яндекс

Rambler's Top100

Номер 10 (1255), 20.03.2015

Навчання педагогiв дiям
у надзвичайних ситуацiях

Головне управлiння ДСНС Украïни в Одеськiй областi провело серiю семiнарiв для керiвникiв вищих навчальних закладiв, директорiв шкiл та дошкiльних закладiв Одеси.

Присутнiм розповiли про те, що зроблено службою з надзвичайних ситуацiй та обласним штабом пiд керiвництвом голови облдержадмiнiстрацiï у зв`язку з введенням на територiï областi режиму пiдвищеноï готовностi. Також до присутнiх було доведено iнформацiю про створення та функцiонування мобiльних груп реагування на надзвичайнi ситуацiï, роботу консультацiйних центрiв, перевiрки захисних споруд, навчання населення основам цивiльного захисту тощо. У ходi семiнарiв керiвники навчальних закладiв ознайомились з основними дiями у надзвичайних ситуацiях техногенного, соцiального та природного характеру. Також вони дiзналися про правила поведiнки при виявленнi вибухонебезпечних предметiв сучасностi та минулих вiйн.

Присутнiх навчили основам надання першоï долiкарськоï допомоги потерпiлому у разi виникнення надзвичайноï ситуацiï. Було акцентовано ïх увагу на функцiонуваннi системи оповiщення, що ε найпершим кроком до порятунку у разi виникнення загрозливоï ситуацiï. Знаннями та вмiннями адекватно вiдреагувати на спрацювання сигналу "Увага всiм" маε володiти кожен, вважають рятувальники.

- Такi заходи дуже продуктивнi, - вважаε проректор державноï академiï технiчного регулювання та якостi Олександр Панченко. - Дуже багато з того, що ми вивчали ранiше, змiнилось, оновились нормативнi акти, наочна агiтацiя. Завдяки семiнарам, якi проводить служба з надзвичайних ситуацiй, ми отримуεмо рiзноплановi знання, якi доведемо до студентiв.

Керiвник прес-служби ГУ ДСНС Украïни в Одеськiй областi Майя Гринько також вважаε, що проведення таких заходiв дуже важливе для представникiв освiтнiх закладiв, якi щоденно працюють з молоддю. Викладачi, вчителi, вихователi володiють майстернiстю навчати i зможуть усi отриманi знання передати дiтям та молодi. Саме на них покладаεться основна роль у навчаннi поведiнцi у випадку надзвичайних ситуацiй.

- Спiльно з ГУ ДСНС Украïни в Одеськiй областi ми розробили заходи щодо навчання населення в рамках введення режиму пiдвищеноï готовностi в регiонi, якi ми вже втiлюεмо в життя, - сказала директор Департаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацiï Тетяна Лазарева. - Ми знаεмо про безтурботнiсть деяких наших громадян, тому i вважаεмо, що сьогоднi як нiколи ми всi разом - батьки, вчителi, дiти повиннi бути напоготовi i звертати увагу на подiбнi навчання та наглядну агiтацiю, яка розповсюджуεться в областi. Я вважаю це дуже важливим моментом, тому такi семiнари буде проведено в усiх мiстах та районах Одеськоï областi. Хто ж як не вчителi сьогоднi будуть навчати дiтей та батькiвську громаду, як дiяти у разi виникнення надзвичайних ситуацiй.

У рамках затвердженого плану семiнарiв-навчання такi заходи буде проведено з керiвниками шкiльних та дошкiльних навчальних закладiв по всiх мiстах та районах областi.

Версия для печати


Предыдущая статья

Следующая статья
Здесь могла бы быть Ваша реклама

    Кумир

З питань придбання телефонуйте за тел.: 764-96-56, 764-96-60