К оглавлению
номера
К оглавлению


"ПРИВIТАЙТЕ ВЕТЕРАНIВ"

Наближа≤ться 55-та рiчниця Перемоги над фашизмом у Другiй свiтовiй вiйнi. День Перемоги - величне свято, що знамену≤ собою неминучiсть здолання зла добром, темряви - свiтлом, ненавистi - любов'ю. Його доленосне значення поляга≤ i в тому, щоб прийдешнi поколiння зберегли святi патрiотичнi традицi⌡ захисникiв рiдного народу i пам'ятали жертовний подвиг геро⌡в старшого поколiння, через серце i долю яких пролягли шляхи во(нних лихолiть.

З нагоди Дня Перемоги Укра⌡нське державне пiдпри≤мство поштового зв'язку "Укрпошта" продовжу≤ започатковану минулого року Всеукра≤нську акцiю "Привiтайте ветеранiв!".

Мета акцi⌡ - скласти шану i повагу всiм тим, хто цiною сво≤⌡ кровi, мужнiстю, хоробрiстю на фронтах вiйни, самовiдданою працею в тилу, ризикуючи сво⌡м життям, здобували перемогу i врятували людство вiд фашистського поневолення.

В "Укрпоштi" створено оргкомiтет для органiзацi⌡ проведення акцi⌡ та розроблено вiдповiдний план заходiв, яким, зокрема, передбачено:

Крiм того, з метою сприяння духовному (днанню укра⌡нського народу навколо iдей нацiонально⌡ злагоди i державотворення, а також виховання молодi на кращих зразках служiння Вiтчизнi "Укрпошта" оголосила лiтературний конкурс для юнацтва пiд назвою "У пам'ятi навiки збережу...", який проходив з 25 лютого по 15 квiтня 2000 р. Передбачено нагородження переможцiв конкурсного змагання цiнними подарунками.

Серед заходiв, що мають сприяти утвердженню в суспiльствi шанобливого ставлення до людей похилого вiку i стимулювати прагнення допомогти ⌡м в непростих умовах сьогодення, (проведення меморiально⌡ акцi⌡ "Польова пошта: листи з вiйни". Мета заходу - через листи во≤нних часiв показати нащадкам масштаби перенесених народом випробувань i глибину чистих почуттiв людини-патрiота до Батькiвщини, а також рiдних i близьких - один до одного. Можливо, у когось збереглись такi листи, i люди хотiли б подiлитись спогадами про тих, хто винiс на собi тягар вистражданих рокiв.

Листи або витяги з них можна надсилати на адресу: УДППЗ "Укрпошта", Хрещатик, 22, Ки⌡в, 01001.

Найцiкавiшi з листiв, а також розповiдi про звитяжцiв вiйни будуть опублiкованi на сторiнках газети "Поштовий вiсник", де вже започатковано рубрику "Запам'ятайте мо⌡ iм'я".

Запрошу≤мо громадськi органiзацi⌡, навчальнi заклади, пiдпри≤мства, установи, засоби масово⌡ iнформацi⌡ при≤днатись до акцi⌡ "Привiтайте ветеранiв!", зробити свiй внесок в ⌡⌡ пропаганду та поширення.

Прес-служба УДППЗ "Укрпошта".

Тел. 229-83-53

К оглавлению номера Вверх Подшивка
К оглавлению ВверхПодшивка